Home Kaag

bg (1)

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Kaag:

  1. Kaag is de meest toeristische kern van de gemeente. De entree van het eiland moet worden aangepakt en een uitnodigende uitstraling krijgen.
  2. Het wegdek heeft op verschillende plaatsen op het eiland een opknapbeurt nodig.
  3. PRO Kaag en Braassem wil het aantal passantenplaatsen op Kaag uitbreiden.
  4. PRO Kaag en Braassem staat voor het toegankelijker maken van het groene gebied. Wij zien mogelijkheden tot het aanleggen van een wandelpad door de polder.
Deze tekst maakt onderdeel uit van het concept-verkiezingsprogramma van PRO. Het definitieve programma is nog niet vastgesteld. Teksten, standpunten en meningen kunnen derhalve nog wijzigen na inbreng van derden.