Home Fractievergadering Uitnodiging openbare fractievergadering 13 november

Kaag en Braassem, 10 november 2017 – Maandag 13 november staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE MET TERUGKOPPELINGEN BIJEENKOMSTEN : 20.00 UUR  

BEELDVORMENDE AVONDEN VAN 20 NOVEMBER : 20.30 UUR

 1. Opening en mededelingen
 2. Participatief werken in overheids- en inwonersparticipatie
 3. Tarieven afvalstoffenheffing 2018
 4. Gemeentelijke beleidsregel wonen en vliegen 20Ke-Contour Schiphol
 5. Verordening Sociaal Domein Kaag en Braassem
 6. Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie (vanaf 20.30 uur)
 7. Categoriebepaling Verklaring van Geen Bedenkingen en AfwijkIngenbeleid
 8. Sluiting

 

 1. Opening en mededelingen
 2. Bestemmingsplan Vriezekoop 11j Leimuiden
 3. Bestemmingsplan Oud Ade en Rijpwetering
 4. Bestemmingsplan Woelige Baren Oude Wetering
 5. Sluiting

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 21.45 UUR

VERKIEZINGEN EN TOEKOMST – 22.15 UUR

RONDVRAAG – 22.45 UUR