Home Fractievergadering Uitnodiging openbare fractievergadering 27 november

Kaag en Braassem, 25 november 2017 – Maandag 27 november staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE:

TOELICHTING MRSV  – DUURZAAMHEID VERSUS LANDSCHAP: 19.30 UUR

TERUGKOPPELING BIJEENKOMSTEN: 20.00 UUR  

KOMENDE VERGADERINGEN: 20.30 UUR – 22.00 uur

BESLUITVORMENDE RAAD VAN 4 DECEMBER: 19.30 UUR

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst besluitvorming raad 6 november 2017
 5. Lijst van ingekomen brieven of collegebrieven
 6. Toezeggingenlijst
 7. Bekrachtiging/opheffen geheimhouding
 8. Vergaderkalender 2018
 9. Verordening Rekenkamerfunctie
 10. Verordening Sociaal Domein Kaag en Braassem 2018
 11. Verordening uitsluitend recht belastingen
 12. Financiële verordening 2017
 13. Sluiting

OORDEELSVORMENDE AVOND VAN 4 DECEMBER: 20.00 UUR  

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
 5. Bestemmingsplan Vriezekoop 11j Leimuiden
 6. Bestemmingsplan Oud Ade en Rijpwetering
 7. Bestemmingsplan De Woelige Baren Oude Wetering
 8. Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie
 9. Participatief werken in overheids- en inwonersparticipatie
 10. Categoriebepaling Verklaring van Geen Bedenkingen en Afwijkingenbeleid
 11. Tarieven afvalstoffenheffing 2018
 12. Belastingverordeningen 2018
 13. Krediet uitbreiding overkapping gemeentewerf Veenderveld
 14. Gemeentelijke beleidsregel wonen en vliegen 20K2-contour Schiphol
 15. Vragenkwartier
 16. Besluitenlijst politieke avond 23 oktober 2017
 17. Sluiting

WERKAVOND VAN 6 DECEMBER VANAF 19.30 UUR

 1. Kennismaking en presentatie met Go! Voor Jeugd
 2. Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017
 3. Gesprek over de invulling van het amendement duurzaamheid, aangenomen bij de Begrotingsraad van 6 november 2017

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 22.00 UUR

VERKIEZINGEN EN TOEKOMST – 22.15 UUR

RONDVRAAG – 22.45 UUR