Home Vereniging

PRO Kaag en Braassem is een politieke vereniging die op 6 november 2013 is opgericht en in maart 2014 voor de eerste maal heeft deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. PRO werd de grootste fractie en zetelt sindsdien met zeven leden in de gemeenteraad. Waarom PRO? Omdat het anders moet in onze gemeente. Beter.

Na een jaar pionieren met een oprichtingsbestuur heeft de Algemene Ledenvergadering van PRO op 19 november 2014 voor de eerste maal een bestuur gekozen. Het bestuur van PRO bestaat uit:

Voorzitter: vacant

Penningmeester: Hans Boer

Secretaris: Idi van der Meer

Bestuurslid: Paul Volwater

2014 11 19 Introductie nieuwe bestuursleden HansHans Boer
Mijn naam is Hans Boer, 50 jaar en geboren en getogen in Woubrugge. Daar ik woon met lena Eskes en onze kinderen, Jinne en Mika. In mijn vrije tijd reis ik graag en geniet van fietsen en tennissen. Ik ben voorzitter van de voetbalclub en draai mee in het algemeen bestuur van de sporthal. Na mijn technische opleiding ben ik gaan werken bij een bouwbedrijf. Vervolgens aan de slag gegaan als ondernemer met een ingenieursbureau in Delft. Rond het millennium de switch gemaakt van “markt” naar Overheid. Bij het Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ben ik projectmanager en adviseer ik in huisvesting van alle bestaande overheidsorganisaties, als ook voor musea en huisvesting van de koninklijke familie. Ik zet mij in voor een compacte, efficiënte en effectieve Rijksoverheid. Daarvoor steek ik veel energie in de aanbesteding en ontwikkeling van een nieuw rijkskantoor. Dit opent op 1 januari 2018 in Utrecht en is een plaats waar ambtenaren elkaar ontmoeten en vooral naar toe gaan om kennis te delen en samen te werken!

Samenwerken
Via een email van Ruud van der Star hoorde ik dit voorjaar van het bestaan van PRO. Hij was op zoek naar een locatie om PRO onder de aandacht te brengen voor de gemeenteraadverkiezingen. Niet veel later hield Floris voor een handje vol geïnteresseerden en mooie prezi. Het was mij niet gelukt om voor een volle kantine te zorgen. Ik merkte hoe moeilijk het is om vrienden, kennissen en inwoners van Woubrugge te interesseren voor gemeente bestuur. Zelf heb ik het ook druk met andere zaken. Toen ik Floris hoorde spreken over burgerparticipatie en vernieuwing sprak dat aan. Het heeft mij aan het denken gezet en doen aansluiten bij PRO. Mijn persoonlijke ambitie is dan ook om bestuur en burgers dichter bij elkaar te brengen en zoveel mogelijk te laten samenwerken. Er moet nog veel gebeuren om voor de verkiezingen in 2018 op een “volle” kantine te kunnen rekenen.

2014 11 19 Introductie nieuwe bestuursleden IIdi van der Meer
Mijn naam is Idi van der Meer, 62 jaar en woon al mijn hele leven in Roelofarendsveen. Nu alweer 22 jaar op het Zuideinde, samen met mijn man Koos, onze vijf kinderen en met periodes waar er ook crisispleegkinderen bij waren. Na een lange periode van fulltime moeder en pleegmoeder zijn, haalde ik op vijftigjarige leeftijd mijn pabodiploma en genoot (geniet nog steeds) daarna niet alleen van het zorgen voor kinderen en pleegkinderen, maar ook van het werken met kinderen. In het onderwijs, als leerkracht in basisonderwijs, speciaal onderwijs (REC4 gedrag/autisme) en als intern begeleider. En nu nog steeds, als kindercoach! Drie weken vrijwilligerswerk in Ghana (2007) gaf mij de kans om de Ghanese cultuur te mogen aanschouwen. Dat heeft mij diep geraakt, te zien hoe men daar als vanzelfsprekend en belangeloos elkaar helpt en voor elkaar zorgt en ook hoe zij met ‘weinig’, grote dingen doen. Om hen met dat weinige in het onderwijs een klein beetje te helpen, en…. ook omdat we heel erg genieten van zwervend fietsen met ons tentje achterop, hebben Koos en ik twee sponsortochten gefietst. In 2008 naar Rome en in 2012 naar Fatima. Met die opbrengsten hebben we een piepklein steentje verlegd in de Ghanese onderwijsrivier, van Tetema en Kadjebi.

Mogelijkheden
Door de vier workshops van Floris Schoonderwoerd in voorjaar 2013 ‘Wie doet wat eigenlijk? En waarom?’ , ben ik me gaan interesseren voor de politiek in onze gemeente. Het was een doorkijkje achter de schermen en liet zien waar je als inwoner van Kaag en Braassem invloed op kan hebben binnen de gemeentelijke politiek. Daar werd ik wel blij van, want als je echt wilt zijn er mogelijkheden te over, om op allerlei gebieden te participeren. De inrichting van de huidige en toekomstige samenleving vraagt van ons, om er voor elkaar te zijn, binnen onze persoonlijke mogelijkheden. Door mijn kerkelijke betrokkenheid en bij mijn bestuurlijke taken daar, zie ik veel moois gebeuren. Ook als bestuurslid van Fietsmaatjes K&B, is mijn ervaring dat mensen elkaar graag willen helpen, iets willen betekenen voor elkaar binnen hun eigen mogelijkheden. Concreet willen helpen, ook bij het verbeteren van hun leefomgeving. PRO K&B wil samen met de inwoners keuzes maken en daarbij gebruik maken van de kennis van die inwoners. Dat is wat mij aanspreekt, want dan kun je als inwoner je verantwoordelijkheid nemen als het gaat over zaken waar jij meer van weet dan anderen. Het is dan de kunst van de Raad, om daarbij de handen op elkaar- en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en daar dan goede afspraken over te maken! Ik wil daar graag bij helpen en zo onze mooie gemeente voor iedere inwoner een fijne plek te laten zijn, om te leven en te wonen!

Paul Volwaterpaul-volwater
Mijn naam is Paul Volwater en ben in het dagelijkse leven werkzaam als data-analist bij de brandweer Amsterdam-Amstelland. Ik ben lid geworden van PRO, omdat deze partij vernieuwend is en problemen gezamenlijk aanpakt met de inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. Zelf ben ik geboren en getogen in Roelofarendsven en ik ben trots dat ik uit deze gemeente kom. Dit wil ik dan ook graag doorgeven aan de inwoners van de gemeente, door de functie van bestuurslid zo goed mogelijk te bekleden.

Statuten
De vereniging PRO Kaag en Braassem is een dynamische vereniging waar regels niet de dienst uitmaken. Net als elke andere vereniging zijn we echter verplicht om ook statuten te hebben om op terug te vallen. Voor de liefhebbers zijn ze hier omschreven.

ANBI
Vereniging PRO Kaag en Braassem heeft per 1 januari 2014 de ANBI-status aangevraagd. Als deze status wordt toegekend, zijn wij officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat lidmaatschapscontributie, afdrachten en donaties onder de aftrekbare giften vallen (meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst).
Voor ANBI’s geldt een publicatieplicht over een aantal onderwerpen via Internet. Op deze pagina treft u de informatie aan.