Kaag en Braassem, 8 mei 2014 – Het nieuwe college wordt maandag 12 mei geïnstalleerd. Dit gebeurt aan het einde van de raadsvergadering. Vanaf dat moment zijn de nieuwe bestuurders officieel in functie. De punten op de agenda van de raadsvergadering worden nog door het zittend college behandeld. Het afscheid van 3 vertrekkende wethouders is op 26 mei.

De portefeuilleverdeling van de wethouders ziet er als volgt uit:

Floris Schoonderwoerd (loco-burgemeester): Wonen, zorg, welzijn en vervoer; economie en werk; coördinerend wethouder 3 decentralisaties en Maatschappelijke Agenda; Kernen in hun Kracht; herijking MRSV; onderwijshuisvesting.

Henk Hoek: Middelen (inclusief financiën); grondzaken en (maatschappelijk) vastgoed; jeugd en onderwijs (inclusief decentralisatie); sport; Beukenlaan, Nieuwe Wetering Noord en Hussonshoek; projecten; aanbesteding openbare ruimte.

Yvonne Peters: Milieu/duurzaamheid; groen, natuur, landschap en cultuur; recreatie en toerisme; land- en tuinbouw/greenports; dienstverlening; communicatie/burgerparticipatie; wijken en kernenbeleid; vernieuwing; Braassemerland; Centrumplan Leimuiden en Drechthoek; toezicht en handhaving voor het gedeelte dat onder ruimtelijke ordening valt.

Harry van Schooten: Leefomgeving (openbare ruimte – exclusief aanbestedingen); verkeer; ruimtelijke ordening (inclusief vergunningen); Roelofarendsveen Zuid.

Marina van der Velde-Menting: Personeel en organisatie; ICT; coördinatie dorpsraden; regiozaken; toezicht en handhaving (gedeelte APV); wettelijke taken; Schiphol/geluidshinder; aandeelhoudersvergaderingen (beleidsdeel bij portefeuillehouder); openbare orde en veiligheid, RDOG; gemeentelijke basisadministratie/verkiezingen); APV; gebouwenbeheer.