Kaag en Braassem, 12 januari 2018 – PRO Kaag en Braassem heeft het initiatief genomen om namens alle partijen een zienswijze in te dienen tégen de Regionale Woonagenda van Holland Rijnland. En we zijn blij dat alle partijen hebben ingestemd om deze zienswijze in te dienen. Ook SVKB, CDA, D66, VVD en LKB maken zich grote zorgen over de provinciale voornemens om woningbouw in onze kernen, op Roelofarendsveen na, voor zeker 10 jaar op slot te gooien.

Wat is er aan de hand?

De Provincie Zuid-Holland eist dat alle regio’s binnen de provincie een regionale Woonagenda opstellen, zodat getoest kan worden of er niet teveel / te weinig/ te weinig passend wordt gebouwd Daar zijn wij het volledig mee eens. Ook dat daar sturing aan wordt gegeven. Maar in het verleden zijn afspraken gemaakt dat Braassemerland in Roelofarendsveen niet zou meetellen in die toetsing. Dat was immers een opgave die door de provincie zelf was opgelegd.

In de concept regionale Woonagenda, die tot 22 december ter inzage ligt, wordt Braassemerland plotseling tóch meegeteld. Het gevolg is dat in alle kernen, op Roelofarendsveen na, bijna geen woningbouw meer mogelijk is. Ons college van Burgemeester en Wethouders heeft grote inzet gepleegd om dit ongedaan te maken, maar we zijn er nog niet. Daarom heeft de voltallige raad van Kaag en Braassem vanavond ingestemd om bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken. Want wij, de gemeenteraad van Kaag en Braassem, kunnen ook niet meer aan u uitleggen waarom we in Kaag en Braassem niet meer mogen bouwen. We worden gestraft omdat we voldoen aan een provinciale opgave om Braassemerland te ontwikkelen.

Het klinkt – en is – ingewikkeld, maar lees de zienswijze en hopelijk begrijpt u welke grote gevolgen dit heeft voor onze gemeente. En dat dit niet onze keus is.