Op woensdag 26 februari 2014 neemt Provinciale Staten in Zuid-Holland een besluit over Veenderveld 2. PRO Kaag en Braassem is van mening dat er gemeentebreed geen draagvlak is voor het aanwijzen van Veenderveld 2 als zoeklocatie voor een bedrijventerrein.

Om die reden heeft PRO Provinciale Staten verzocht het besluit uit te stellen tot na de verkiezingen zodat het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders de ruimte heeft om over dit dossier (opnieuw) te overleggen met de provincie.

PRO Kaag en Braassem roept VVD, CDA, SvKB en D66 op deze oproep te ondersteunen.

2014 02 23 Brief PS Veenderveld 2