UPDATE

Bijdrage in de raad van 28-10-2019

Voorzitter,

Donderdagavond werd ik benaderd door de voorzitter van CDA Kaag en Braassem met de aankondiging dat dhr. Mooren van het CDA de volgende dag zou komen met een motie over de stikstof problematiek. De motie genaamd “Trots op de boeren” zou dit college op gaan dragen de provincie op te roepen de regels rondom de PAS , voor boeren aan te passen. En gevraagd werd wat ik daarvan vond. Nou dat heb ik gedaan.

Namelijk dat je het eerlijke verhaal moet blijven vertellen. Ook als CDA zijnde. Namelijk dat het een zeer actueel en belangrijk onderwerp is. Dat het een waardeloze regeling betreft. Dat het groepen en mensen in onze gemeente direct raakt. Dat ik ook trots ben op onze boeren. Maar dat het breder is dan alleen onze agrariërs. Maar ook de bouwvakker, grondwerker, onderwijzer en politieagent. En dat dit een oplossing nodig heeft die het verdient.

Ik heb aangegeven dat wij er niet over gaan en dat je vooral daar moeten zijn waar ze er wel over gaan en dit bedenken. Dat je dit college niet aan het werk moet zetten om voor één doelgroep te strijden bij een ander overheid die met hetzelfde probleem zit.

Dat is hetzelfde als dat een scheidsrechter van een voetbal wedstrijd een regel toepast en de KNVB van de zijlijn staat te schelden op deze scheidsrechter dat hij dit niet goed doet.

Voorzitter ik hoef u dan niet uit te leggen welke partij zich dan nu gedraagt als de KNVB in dit voorbeeld.

Spelregels overigens die een simpel raadslid als ik maar half begrijp. En dan heb ik het niet over een voetbalwedstrijd maar over deze PAS. En gelukkig maar want dat is specialisme van de bovenste plank.

Voorzitter en dan grap je nog dat we ineens als PRO een woordvoerder stikstof beleid nodig hebben . Net zo goed als een woordvoerder koninkrelatie en buitenlandse zaken hebben we die niet omdat we daar niet over gaan en hoeven te gaan. Dat is namelijk het eerlijke verhaal.

Maar in dat zelfde telefoon gesprek heb ik ook mijn mening gegeven over de rol van het CDA in deze kwestie. En dat ik die nogal schijnheilig vind. En dat het onderwerp naar de gemeente halen wellicht niet verstandig is om dit als CDA te doen. Hetzelfde CDA dat al 1000 jaar een landbouw minister levert. Aan de wieg heeft gestaan van deze PAS. Nu in allerlei gelederen draait en keert. En probeert over de rug van de inwoners, LTO Noord en nu ook deze raad, boeren stemmen terug te winnen. Een soort van imago herstel politiek. Het is alsof Robin Hood geld probeert terug te geven van wat hij zelf van ze gejat heeft.

Voorzitter, DAARVAN heb ik aangegeven niet aan mee te willen werken.

Dat er vervolgens een tweede versie van de motie komt met de titel samen oplossen. Een zelfde strekking van een motie met iets meer van het juiste geluid en een andere titel. En dat er vandaag dan nog een derde versie komt, maakt in mijn ogen nog steeds geen verschil. En een middel waar geen agrariër of bouwvakker mee geholpen is.

Maar voorzitter wat er dan vervolgens wel gebeurd is nadat ik zaterdag een uitgebreide mail heb gestuurd naar dhr. Mooren van dit CDA en uitleg waarom ik niet voor deze manier van werken ben, de LTO Noord met het secretariaat van deze zelfde CDA boeren vervolgens oproept naar dit gemeentehuis te komen omdat dhr. Ruud van der Star tegen dit verhaal zou zijn.  Energie die de boer veel beter kan gebruiken om het daar te doen waar het nodig is. Niet hier.

Ja voorzitter, even los van de persoonlijk berichten die ik heb mogen ontvangen en waar ik het aan moet uitleggen. Dat is blijkbaar nu mijn taak en die verantwoordelijkheid neem ik ook, raakt dat mij.

Persoonlijk maar vooral onze partij. Ons hart. Onze bedoeling.

Want voorzitter. Dit is nu precies de reden waarom wij 5 jaar geleden PRO hebben opgericht. Wij wilden namelijk de kennis en kunde uit de inwoners beter benutten. We wilden geen tegenstellingen creëren maar verbinding zoeken. En met deze verbinding scholen en andere mooie dingen realiseren. Vooral niet weglopen voor wat we te doen hebben en wat we opdragen krijgen uit de landelijke overheid. Niet iemand zomaar de zwarte piet toespelen. Terwijl je weet hoe hij of zij erover denkt. En niet tegenstellingen creëren die er niet zijn.  Het is een soort populisme die je terugziet bij bepaalde landelijke partijen, maar niet verwacht van het CDA. Daar wil ik verre van blijven.

Het is de manier die dit CDA (in de rol van met name dhr Mooren) op verschillende onderwerpen tracht te moeten spelen. Eigen parochie prediken op een toon die me niet bevalt en stemming makerij waar ik van walg. Dat is wat ik ervan vind. En dat mag ik best een keer zeggen toch?

Voorzitter, terug naar de inhoud.

Moet je dan pertinent tegen deze motie zijn. Of wellicht een goed bedoelde strekking ervan. Nee ook niet. Want dan krijgt het een principieel karakter waar ook niemand bij gebaat is. Maar is dit dan de juiste vorm? Ik vraag het mij oprecht af.

Voorzitter, Ik zou er dan liever voor willen pleiten dat we het signaal breder en grootser maken. Een brief als raad en college naar de regering vanuit het hart van onze gemeenschap zelf. Een brief waarin staat dat we signaleren dat er een probleem is. Dat er tegenstellingen dreigen te ontstaan. En dat we die niet willen. Dat de regering de PAS eerst maar eens tijdelijk moet opschorten. Ondertekent door alle groepen en inwoners van deze gemeente. En misschien wel alle gemeenten in Nederland vanuit de VNG.

De regering zou eerst het probleem moeten omarmen met diezelfde groepen, de maatregelen erbij verzinnen , de consequenties van deze maatregelen moeten bekijken en gedegen besluiten welke maatregelen , wanneer nodig zijn en welke niet. En daarover en weloverwogen politiek besluit moeten nemen. Dat zou de PRO manier zijn.

Als je het dan doet. Doe het dan goed.

En is dat niet symbolisch? Ja net zo goed. Echt niet dat Mark Rutte naar deze raad kijkt vanavond en denkt , dat ga ik even doen. Maar ik heb er niet voor gekozen dit onderwerp naar de raad te brengen. Om die reden die ik net schets. Maar nu het er ligt zou ik het op die manier doen.

Bericht van zaterdag 26-10-2019

Vooraf niet gedacht, maar toch van gekomen. We gaan het in de raad van Kaag en Braassem hebben over de stikstofproblematiek. We stonden meteen al voor een vraag: wie is onze woordvoerder voor dit onderwerp? We hebben helemaal geen woordvoerder stikstofproblematiek. Net zoals we geen woordvoerder koninkrijksrelaties of buitenlandse zaken hebben. In Kaag en Braassem hebben we daar namelijk helemaal niks over te zeggen, net zo min als over stikstofproblematiek. Het is een landelijke regeling, en de uitvoering ligt bij de provincies. Maar nu dus toch in de raad van Kaag en Braassem, stikstofproblematiek, in de vorm van een motie van het CDA Kaag en Braassem. Een motie waarbij het CDA vanuit het oogpunt van de agrariër het college oproept bij de provincie aan te geven met deze groep rekening te houden.

Het CDA was ooit de partij van en voor de agrariërs. De partij die al 1000 jaar een minister op landbouw levert. Maar nu is het de partij die aan alle kanten voelt dat zij geen steun meer hebben van die agrariër. Dat is niet zo gek, want het is juist het CDA – met Henk Bleker aan het roer – dat aan de lat stond voor de PAS regelgeving. En dus zou het CDA bij uitstek de partij moeten zijn die kan uitleggen waarom die regelgeving er is gekomen. Dat zou het eerlijke verhaal zijn, maar in plaats daarvan draait en keert de partij nu. Wie Zondag met Lubach heeft gezien, zag hoe Henk Bleker zich nu opstelt voor een menigte boeren. Schijnheiligheid pur sang, als je het mij vraagt.

Terug naar Kaag en Braassem, waar ons eigen CDA via de raad van Kaag en Braassem probeert om de stemmen van de boeren terug te winnen. Symboolpolitiek, want wij kunnen hier helemaal niks aan veranderen. Ik wil in ieder geval onze inwoners niet voor de gek houden door hier aan mee te werken.

PRO Kaag en Braassem snapt de emoties van de agrariërs heel erg goed. Die boosheid is terecht. Zij moeten zich aan talloze regels houden en komen nu door wanbeleid in de problemen. Maar in plaats van een nietszeggende motie poneren waar niemand iets mee opschiet (behalve dan het imago van het CDA misschien), denken wij bij PRO liever mee over oplossingen. Want dat er een stikstofprobleem is, is helder. Tegelijkertijd zien we ook dat hele bestemmingsplannen van tafel worden geveegd vanwege de PAS. Het is niet alleen een probleem van de boeren, maar van ons allemaal. En we moeten dat probleem dus met zijn allen oplossen.

We kunnen niet zonder voedsel, maar ook niet zonder wonen of mobiliteit. Toch moet er ergens een oplossing vandaan komen. Alle sectoren zullen dus water bij de wijn moeten gaan doen. Als we nu vanuit de gemeente puur uit het belang van de boeren gaan protesteren tegen andere overheden, staat morgen de transportsector op de stoep en overmorgen de bouw. Bovendien: er zijn meer sectoren die om steun schreeuwen. De zorg en het onderwijs hebben het zwaar, en verdienen ook onze steun.

PRO werkt dus niet mee aan de motie van het CDA. Maar PRO zou PRO niet zijn als we zouden zeggen dat de boeren het zelf maar moeten oplossen. Laten we met zijn allen de regering waarschuwen voor hetgeen nu dreigt te ontstaan. Dat we groepen tegen elkaar op gaan zetten. Dat we DAAR een oplossing voor willen. Want in Kaag en Braassem doen we het mét elkaar en niet tegen elkaar.

Wij  zouden ons overigens wel voor kunnen stellen dat we vanuit deze raad en het college met een brief komen richting de regering. Liefst nog vanuit de VNG, ondertekend door alle gemeenten , waarbij we geen tegenstellingen moeten creëren en groepen tegen elkaar moeten opzetten, maar het met elkaar moeten oplossen.

Ruud van der Star (woordvoerder stikstofproblematiek)