Algemeen

De gemeente Kaag en Braassem is een verzameling van elf unieke dorpen. Een mooie verscheidenheid aan culturen en voorzieningen. Wat de dorpen gemeenschappelijk hebben, is de enorme bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk en de motivatie om iets te willen betekenen voor de ander. Het benutten van die kracht, is de opgave voor de toekomst.

Gesprek

De grote verscheidenheid aan voorzieningen in Kaag en Braassem staat onder druk. Maatschappelijke ontwikkelingen – onder andere krimp, vergrijzing, ontgroening, ander consumptiegedrag, gezinsverdunning, digitalisering – gaan aan geen enkel dorp voorbij. Het gebruik van allerlei voorzieningen neemt hierdoor af. Dat merkt de gemeente, maar ook de kerken, stichtingen en verenigingen die sportieve en culturele gebouwen beheren. Dat vraagt om een gesprek met alle partijen. Elk dorp heeft zijn eigen pareltjes, maar ook zijn eigen ingrediënten om het juiste recept voor de toekomst samen te stellen.

Voorzieningen

Dé Kaag en Braassemmer bestaat niet. Wel: Veenders, Rippers, Wouwenaren en Hoogmaaiers. De gemeente kiest daarom een dorpsbenadering, maar doet ook zijn best samenwerking te organiseren om gemeentelijk zoveel mogelijk voorzieningen in stand te houden.

Bouwen

PRO Kaag en Braassem ziet ook voor de kleine dorpen volop perspectief. Wij denken aan het multifunctioneel gebruik van accommodaties in combinatie met bijvoorbeeld een brede school. Kwalitatieve uitbreiding van woningbouwlocaties (door het uitplaatsen van bedrijven, vrijgekomen locaties te benutten en nog beschikbare locaties binnen de bebouwingscontour te gebruiken). We gaan inzetten op het bouwen van ontbrekende woningtypes, zoals (betaalbare) woningen voor starters, senioren- en zorgwoningen. Hierdoor komen eengezinswoningen vrij die weer ruimte bieden aan jonge gezinnen en dat draagt weer bij aan de instandhouding van voorzieningen.

Elk dorp is uniek, heeft kracht en volop perspectief!