Kaag en Braassem, 20 juni 2015 – PRO gaat de Algemene Ledenvergadering op een vernieuwende wijze presenteren. We vergaderen niet maar hebben gekozen voor een explanimation waar alle onderwerpen aan de orde komen. Je kunt dan op jouw gemak kijken wat de stand van zaken bij PRO is en of je vragen hebt.

Er staat een drietal besluiten op de agenda:

  • Vaststelling van de winst- en verliesrekening en de balans van 2014 (let op: er zit een afrondingsverschil van € 0,50 in de optelling van de verlies- en winstrekening);
  • Vaststelling van het verslag van de ALV van 19 november 2014;
  • Benoeming van het bestuurslid Paul Volwater.

Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties dan kun je die via allerlei kanalen bij het bestuur en de fractie onder de aandacht brengen. Het is mogelijk om  te reageren via de website, Facebook, Twitter, e-mail (contact@prokaagenbraassem.nl)  én natuurlijk ben je ook live van harte welkom bij het inloopspreekuur in de Vergulde Vos op zaterdag 27 juni vanaf 15.00 uur.

Op deze manier kan iedereen zijn eigen manier kiezen om mee te praten en mee te beslissen met PRO Kaag en Braassem. De reguliere agenda plus bijbehorende stukken zijn hieronder te vinden.