Roelofarendsveen, 30 mei 2017 – Gisteravond heeft PRO Kaag en Braassem het besluit van wethouder Henk Hoek om De Alkeburcht deze zomer te sluiten, ondersteund. Met dat besluit gingen wij uitdrukkelijk in tegen de wens van veel mensen om De Alkeburcht nog een jaar open te laten.

Plek
Dat neemt niet weg dat er in de afgelopen weken vele, vele gesprekken door onze fractie zijn gevoerd en intensief is geluisterd. Dat heeft resultaat gehad. Samen met de VVD en CDA hebben we bereikt dat er geld is vrijgemaakt voor kunst en cultuur, dat er geld en mogelijkheden zijn om te werken aan een multifunctioneel gebouw waarin de huidige gebruikers van De Alkeburcht een plek kunnen krijgen.

Keuzes
Waarin wij alleen niet nader tot elkaar zijn gekomen is de wens om De Alkeburcht nog minimaal een jaar langer open te houden. De kosten die dat met zich meebrengt, steken wij liever in de verenigingen en eventuele andere (nieuwe) oplossingen. Over een jaar staat er namelijk geen nieuw gebouw, hebben we veel geld verspild aan noodzakelijk onderhoud en zijn de mogelijkheden om met dát geld te zoeken naar nieuwe oplossingen, niet meer voorhanden. Daarin is het dus ook aan ons als raad om lastige keuzes te maken.

Bijdragen
Wij hebben ons commitment getoond aan eerder, door de voltallige raad, geaccordeerd beleid. Beleid om accommodaties beter te benutten en meer geld vrij te maken voor verenigingen om doelen en activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan onze samenleving. Dat beleid is al een tijd geleden gemaakt samen met inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. En daarna (nogmaals) goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad. Wij staan daar nog steeds achter en wisten dat daar moeilijke keuzes uit zouden voortvloeien. Dat niet alle inwoners zich daar van bewust zijn/ waren, begrijpen we. Dat andere raadsleden zich niet realiseerden welke besluiten zij nemen, vinden wij lastiger om te begrijpen.

Duurzaamheid
En lastige besluiten gaan er nog meer komen: Als je de wens hebt om belastingen te verlagen, schulden naar beneden bij te stellen, duurzaamheid belangrijk vindt, de economie wilt stimuleren, woningen voor eigen inwoners wilt bouwen, het landschap onaangeroerd wilt laten en recreatie propageert, dan zien wij heel wat moeilijke keuzes. Om een concreet voorbeeld te noemen: als wij onze duurzaamheidsambitie (in 2040 energieneutraal) willen halen, dan betekent dit dat er onherroepelijk lastige keuzes volgen die consequenties hebben voor het landschap (denk aan windmolens, solarparken etc.).

Briefjes
Wij realiseren ons terdege dat niet alle gemeentelijke besluiten en gemeentelijk beleid kunnen rekenen op waardering, maar het is wel ónze taak als gemeenteraadsleden om soms moeilijke keuzes te maken. De ranzige opmerkingen op sociale media, de anonieme briefjes in de brievenbus en de openlijke aanvallen op onze integriteit, maken raadswerk tot een “hondenbaan” (die we overigens allemaal uitvoeren naast onze dagelijkse banen en bij tijd en wijlen met veel liefde vervullen). Het feit dat wij via e-mail veel reacties hebben ontvangen (positieve, maar veel negatieve), vinden wij getuigen van respect. Er zijn mensen die ook eerlijk en open een reactie direct naar ons sturen.

Mooier kunnen we het niet maken, maar niemand kan zeggen dat we (zelfs in een verkiezingsjaar) niet het eerlijke verhaal vertellen.