“Slimmer, efficiënter en zorgvuldiger omgaan met grondstoffen en het streven naar een circulaire economie”. Dat is waar het ministerie van Infrastructuur en Milieu zich al jaren voor inzet. Het doel hierbij is om in 2020 nog ‘slechts’ 100 kilo restafval per inwoner per jaar te realiseren. Op dit moment produceert een inwoner in Kaag en Braassem gemiddeld meer dan 200 kilo restafval per jaar in Kaag en Braassem. We hebben dus nog een lange weg te gaan met elkaar.

Het afgelopen jaar is in Kaag en Braassem veel gesproken over hoe we dat doel, van 100 kg restafval per jaar in 2020, gaan halen. In het kader van die discussie is een jaar geleden gekozen om te werken met gedifferentieerde tarieven: hoe vaker de container aan de weg staat, hoe meer je betaalt.

Tussenjaar

Vanuit de gemeente is in de tussenliggende periode veel tijd en energie gestoken om iedereen mee te nemen en te informeren over deze verandering. Dat is ten dele gelukt. Probleem was dat enkele regels nog niet helemaal duidelijk waren, waardoor onduidelijkheid bleef bestaan. Dat is een van de redenen waarom nu is besloten een tussenjaar in te voeren. Een jaar waarin iedereen kan wennen aan een nieuw afvalinzamelingssysteem om op 1-1-2019 echt te starten.

Voorbereid

Betekent dat dan dat er niets gebeurt in 2018? Dat kun je als inwoner zelf bepalen. Het tarief van de afvalstoffenheffing gaat iets omlaag, maar wie voorbereid wil zijn op de veranderingen in 2019 doet er verstandig aan om nú alvast te beginnen met afvalscheiding. Dat kan in 2019 mogelijk financieel voordeel opleveren. Hoe beter je namelijk nu begint met scheiden, hoe lager volgend jaar jouw (voorlopige) afvalaanslag zal zijn.

Nascheiding

Helaas is het niet (nog) niet mogelijk om het restafval na te scheiden binnen onze gemeente. We hebben afspraken met Cyclus over het ophalen en verwerken van afval, maar nascheiding is hier niet mogelijk. De combinatie van bronscheiding en nascheiding levert de beste resultaten op bij andere gemeenten. PRO wil daarom dat dit wel onderzocht wordt en heeft daarvoor een motie ingediend waarin de wethouder wordt gevraagd hiernaar te kijken.

Doe jij ook al in 2018 mee met afval scheiden?