Kaag en Braassem, 9 november 2015 – De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft gisteravond de begroting voor 2016 goedgekeurd. De gemeente staat er financieel gezond voor en dat is natuurlijk mooi. Maar wat merk jij daar als inwoner van? Nou, onder meer dat de woonlasten een beetje dalen. Zo gaat de OZB op woningen een beetje omlaag en wordt er geen inflatiecorrectie toegepast. Daarnaast gaat de afvalstoffenheffing verder omlaag, waardoor een gemiddeld gezin op jaarbasis in totaal zo’n 20 euro minder hoeft te betalen.

Dit lijkt natuurlijk weinig, want de woonlasten zijn hoog. Maar de gemeente vindt het ook nodig om te investeren. Investeren in lokale zorg, de openbare ruimte, de economie, de recreatiesector, een betere communicatie en investeren in de lange termijn door middel van een duurzaamheidsagenda. Al die zaken kosten ook geld náást alle lopende uitgaven die de gemeente nu reeds doet. Om een paar voorbeelden te geven:

– De komende jaren wordt 75.000 euro extra geïnvesteerd in de recreatiesector;
– Extra onderhoud en investeringen in de openbare ruimte zijn nodig, kosten: oplopend nar bijna 800.000 euro.
– Het uitwerken van een duurzaamheidsagenda (25.000 euro) en het instellen van een duurzaamheidsfonds (150.000) euro.
– Uitbreiden van het kernteam voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning aan inwoners bij specialistische hulpvragen (150.000 euro).
– Dagopvang voor beginnend dementerenden (50.000 euro).

Samenwerken
En zo zijn er nog tal van investeringen. Je begrijpt dat er een balans gevonden moet worden tussen de verschillende wensen en de beschikbare middelen. Tegelijkertijd hebben wij, net als alle andere partijen, ook voor de toekomst nog wat wensen. Zo vinden wij dat er nog veel meer samengewerkt kan worden. Samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers en het verenigingsleven, want samen bereik je uiteindelijk meer. Dat hebben we recent gezien toen gemeente, inwoners en verenigingsleven de handen ineen sloegen en in heel korte tijd 120 vluchtelingen zes dagen hebben kunnen opvangen in De Tweesprong. Dat was dan ook de strekking van onze Algemene Beschouwingen. Wil je deze rustig doorlezen, klik dan hier. Wil je een kortere versie, dan kun je ook het filmpje bekijken dat snel, maar toegankelijk laat zien hoe wij tegen de toekomst van Kaag en Braassem aankijken.

Duurzaamheid
Een van onze initiatieven om beter samen te werken is een voorzet die we hebben gegeven op het thema duurzaamheid. In de gemeenteraad wordt vaak gesproken over dit onderwerp maar echt handen en voeten kreeg het thema nooit. Het waren vaak losse ideeën en van een integrale aanpak was geen sprake. Daar wordt met het opstellen van een duurzaamheidsagenda nu een eerste aanzet toe gegeven en wij hebben een voorzet gegeven om die duurzaamheidsagenda straks ook heel concreet te maken.

Initiatievenmarkt
Een ander mooi voorbeeld van samenwerken is een initiatievenmarkt waar inwoners hun idee of initiatief kunnen ‘verkopen’ aan de gemeenteraad. De raad kan dat idee vervolgens meenemen bij de plannen voor de nieuwe begroting. We hopen, samen met de andere partijen, volgend jaar voor het eerst zo’n markt te kunnen organiseren.

Ondernemersfonds
Ook zijn wij heel blij met de geluiden vanuit de ondernemers die de handen ineen willen slaan om een ondernemersfonds op te richten. Een fonds waarbij de gemeente als facilitator optreedt maar dat echt van, voor en door ondernemers wordt beheerd.