“Dit is hét moment om digitaal samenwerken en besluitvorming ook in de raad door te zetten”

Door het COVID-19-virus (coronavirus) ligt momenteel het openbare leven in Nederland grotendeels stil. We moeten ons allemaal houden aan de landelijke richtlijnen. Dat is hoognodig om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, maar brengt tegelijkertijd inwoners, bedrijven en organisaties in een lastige situatie. Gelukkig is daar hulp en wordt deze actief aangeboden. Als PRO kunnen we daar alleen maar naar verwijzen en hopen dat ieder de weg weet te vinden (zie onderaan deze pagina).

Vanuit de maatschappelijke ontwrichting en onzekerheid wordt met succes gezocht naar oplossingen. Zo zie je allerlei initiatieven ontstaan om met name de lokale ondernemers, in de sierteelt en horeca, te helpen. Ook het thuiswerken krijgt nu vorm. De basis hiervoor is jaren geleden al bedacht, maar in deze tijd zien we het pas echt tot uiting komen. De technologische mogelijkheden daarvoor zijn talloos, alleen is het vaak nog zoeken hoe we daar goed en efficiënt mee om kunnen gaan. Nu worden we min of meer gedwongen om ons werk anders te organiseren. Zeker nu duidelijk is dat we nog wel even in dit schuitje zullen zitten en we ons realiseren dat we overleggen en vergaderingen niet voor ons uit kunnen blijven schuiven. Er moeten tenslotte belangrijke besluiten genomen worden. Dat vraagt dus om samenwerken en communiceren, op een optimale digitale manier.

Dan zijn we toch wel verbaasd en eigenlijk teleurgesteld, over een ingekomen stuk van het ministerie van BZK, die ons haarfijn uitlegt wat vooral niet mogelijk is. Bijzonder; juist nu moet de overheid er voor zorgen dat we andere manieren willen toestaan. En juist niet fysiek aanwezig meer hoeven zijn op een raadsvergadering. Het goede voorbeeld geven. De landelijke overheid moet dit dan vervolgens, al dan niet tijdelijk, toestaan en de wetgeving daarop aanpassen.

Zo vinden we ook dat we als fractie en als raad, systemen en middelen moeten inzetten die we al hebben, maar niet gebruiken of niet kunnen gebruiken. De raad van Kaag en Braassem heeft de beschikking over Ibabs. Digitale vergadersoftware. In onze beleving zijn we niet ver verwijderd van het vergaderen op afstand, met stemmen en besluitvorming op afstand. Openbaar. Kwestie van schuifje open zetten, testen en gewoon doen.

Daarnaast maakt de gemeente Kaag en Braassem, sinds de overgang van ICT naar Alphen, gebruik van Office 365. Het middel van Microsoft waar bijna alle organisaties en bedrijven tegenwoordig op aangesloten zijn. De raad van Kaag en Braasssem echter nog niet. In onze raad lopen veel experts rond en die weten allang wat de mogelijkheden zijn van Office 365 en roepen dit al jaren. Onbegrijpelijk dus dat we hier nog geen gebruik van kunnen maken. Dit is bij uitstek de tijd en de situatie om hier verandering in aan te brengen. Organiseer samenwerking, communicatie en vergaderingen via de middelen die we gewoon tot onze beschikking kunnen hebben. Dit leidt ook tot nieuwe inzichten en ontwikkeling van een digitale democratie, waar wij als PRO al jaren in geloven.

Handige links

Via onderstaande websites vind je nuttige informatie voor inwoners, ondernemers en andere organisaties in Kaag en Braassem betreffende het coronavirus en de geldende maatregelen:

Tot slot: zorg voor jezelf en zorg voor elkaar. Ga je naar buiten, hou dan 1,5 meter afstand van elkaar. Voor je eigen gezondheid, voor de gezondheid van je naasten en voor onze zorgmedewerkers die keihard werken om de piek de baas te blijven.