Kaag en Braassem, 9 december 2016 –  Dit jaar heeft PRO drie cursusavonden georganiseerd.  Na deze drie avonden was de behoefte om nog een vierde avond te organiseren. Hierin gaan we dieper in op besluitvormingsproces en invloed van inwoners aan de voorkant. Invloed aan de voorkant is een van de uitgangspunten uit het raadsakkoord. Tijdens deze cursusavond behandelen we twee raadsvoorstellen, deze gaan we behandelen. De cursisten zijn zelf de raad en ervaren hierdoor wat er allemaal komt kijken in het besluitvormingsproces. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze avond.

Wat gaan we doen?
Het wordt een interactieve avond. Door te doen ervaren we hoe het is om een raadsvoorstel in de Beeldvormende avond te behandelen. Gezamenlijk aan de slag en we vervullen verschillende rollen. De cursisten worden in groepjes opgedeeld en vormen de partijen. De raadsleden en burgerleden vervullen de overige rollen van voorzitter, wethouder en niet te vergeten, inwoners die in en mee willen spreken.

We hebben gekozen voor een bestaande casus waarbij in het proces, de dilemma`s van inwoners, de raad en het college te duiden zijn in de Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming, het BOB-model waar de raad mee werkt.

Donderdag 15 december 2016
Locatie: Dienstencentrum Zorgcentrum Jacobus, Saskia van Uylenburchlaan 1, 2377 CR Oude Wetering. Ingang via de hoofdingang van het Zorgcentrum.
Tijd:        Inloop 19.15 uur met koffie en thee. Om 19.30 uur starten we met het programma.

Programma

  • Welkom en introductie van het programma en uitleg over de afspraken die in de raad zijn gemaakt.
  • Vervolgens gaan we aan de slag met raadsvoorstel 1, daarna een korte evaluatieronde over deel 1.
  • Dan gaan we door met raadsvoorstel 2 en volgen we hetzelfde proces.
  • We blikken gezamenlijk terug en streven ernaar om 21.30 uur af te sluiten.

Aanmelden
Aanmelden doe je door een e-mail te sturen naar info@prokaagenbraassem.nl.
Dan sturen wij een bevestiging van deelname en zenden wij een raadsvoorstel ter voorbereiding.