Hoogmade

Does Hoogmade

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Hoogmade:

  1. In Hoogmade wordt op dit moment gebouwd aan een nieuwe en duurzame school. Daardoor blijft geld bestemd voor onderwijs en educatie beschikbaar voor dit doel in plaats van dat we dit moeten uitgeven aan een hoge energierekening en een verouderd gebouw. Daarnaast is het gebouw geschikt voor modern onderwijs en biedt het de komende jaren mogelijkheden voor het huisvesten van allerlei andere voorzieningen die bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid in het dorp.
  2. Op een deel van de vrijgekomen grond nabij de school komen een tiental comfortwoningen. Woningen met de badkamer en één slaapkamer op de begane grond. Deze invulling zorgt ervoor dat deze woningen uitermate geschikt zijn voor senioren. We zullen deze woningen met voorgang toewijzen aan de ouderen uit Hoogmade. Resultaat daarvan is dat er gezinswoningen in het dorp vrijkomen voor jongeren en gezinnen. Dit draagt bij aan de langgekoesterde wens om meer jonge gezinnen naar Hoogmade te krijgen of te behouden. Ook voor de instandhouding van voorzieningen is dit noodzakelijk.
  3. De ambities om woningen toe te voegen in Hoogmade gaan echter verder. Vandaar dat we gas geven voor Hoogmadese Wetering. We willen daarin ook ruimte reserveren voor een groep lokale jonge mensen die daar, in een georganiseerd collectief (CPO), hun eigen woning willen realiseren.
  4. Verdere uitbreiding van Hoogmade zal goed beargumenteerd moeten worden omdat zowel de regio als de provincie hier erg kritisch in zijn. Nieuwe plannen zullen aantoonbaar een bijdrage moeten leveren aan de vitaliteit van het dorp, stedenbouwkundig passen in het landschap, een vraaggericht concept zijn en lokaal draagvlak hebben. Indien aan deze voorwaarden kan worden voldaan willen wij Hoogmade ontwikelen in de richting van Leiderdorp.
  5. PRO Kaag en Braassem ziet in Hoogmade graag een nieuwe, veiligere zwemplek ontstaan. Er zijn meerdere locaties geschikt te maken. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelf een plek kunnen aanwijzen die volgens hen het meest geschikt is. PRO Kaag en Braassem staat positief tegenover de mogelijkheden die de Piestpolder kunnen  bieden. Mogelijk kan een deel van de volkstuinders verhuizen en op die locatie ook plaats gevonden worden voor een bouwproject met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
  6. Hoogmade komt wat PRO Kaag en Braassem betreft in aanmerking voor het Bieb op school-concept. De nieuwe multifunctionele school biedt prima kansen om zo’n bieb te huisvesten. Samen met de inwoners van Hoogmade, het schoolbestuur, de Driemaster en Bibliotheek Rijn en Venen moeten we onderzoeken of er in Hoogmade voldoende animo is om vanuit de inwoners dit concept uit te breiden met een volwassen leenpunt.
  7. Hoogmade is een dorp met veel voorzieningen, vaak ontstaan vanuit de eigen gemeenschap. Grote complimenten voor alle vrijwilligers die deze voorzieningen in de benen houden. Inwoners van Hoogmade gaan vaker de regio in om gebruik te maken van andere winkels, sportvoorzieningen en cultuurvoorzieningen. Ook maakt de inwoner van Hoogmade, net als elke ander dorp, minder dan vroeger gebruik van de kerk, het dorpshuis en de lokale sportvereniging. Dit alles leidt tot toenemende leegstand. Met alle aanwezige kracht in Hoogmade en het vele maatschappelijk vastgoed, liggen er volop kansen om op basis van de veranderende wereld een mooie toekomstdiscussie te voeren. Over de muren van de school, de kerk, de sportclubs en de verenigingsgebouwen heen kijken. Alle toekomstige vraagstukken bij elkaar brengen en kijken welke kansen er liggen. Juist in een dorp als Hoogmade, liggen er veel kansen. De combinatie van een toekomstdiscussie en gefaseerde kleinschalige groei van Hoogmade maakt dat er veel moois mogelijk is. Pakken we het samen op? Dan doet PRO Kaag en Braassem graag mee!
  8. In Hoogmade is er interesse in een lokale energiecoöpeatie waarbij inwoners gezamenlijk investeren in duurzame energie en gezamenlijk de rendementen daarvan ontvangen. Het gebruiken van de geluidsschermen bij de HSL is hiervoor een prima optie.
  9. Langs het Noordeinde, nabij de molen, is veel parkeeroverlast. Vanwege een gebrek aan ruimte wordt er regelmatig in de graskanten geparkeerd. Bij de renovatie van het Noordeinde moet de parkeerproblematiek opgelost worden.