Hoogmade

Does HoogmadeElk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Hoogmade:

  1. Nieuwe plannen moeten aantoonbaar bijdragen aan de vitaliteit van het dorp, stedenbouwkundig passen in het landschap, volkshuisvestelijk een bijdrage leveren aan de vraag en lokaal draagvlak hebben​.
  2. Een totaalplan voor de lange termijn o.a. ontwikkeling van de Hoogmadesche Polder, gericht op betaalbare woningen voor starters en doorstromers uit het dorp en in de gemeente​.
  3. PRO Kaag en Braassem neemt een positieve houding in tegenover lokale eigen woningbouwinitiatieven​.
  4. Benutten van kansen die vertrekkende boerenbedrijven bieden​.
  5. Ruimte voor groene infrastructuur en maatregelen om geluidsoverlast van de A4/HSL terug te dringen.​
  6. PRO Kaag en Braassem ondersteunt gebiedsontwikkeling voor het Zuideinde inclusief een veilige en goed bereikbare bushalte. ​
  7. Ondersteunen van lokale initiatieven voor een upgrade van de dierenweide, zodat dit een aantrekkelijke plek in Hoogmade wordt, toegankelijk voor alle inwoners en passanten​.
  8. Ontplooien van duurzaamheidsprojecten en aanplanten van bomen op geschikte locaties.
  9. Veiliger maken van de Kerkstraat (smalle stuk nabij de aansluiting op het Noordeinde) én verbreding en verlichting van het smalle pad naar de woonboten langs de Vlietkade.