Kaag

bg (1)Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Kaag:

  1. PRO Kaag en Braasem wil graag een uitnodigende uitstraling voor wat betreft de entree van Kaageiland ​realiseren.
  2. Wij willen prioriteit geven aan een veilige en goede ontsluiting​.
  3. Verkeersveilig en toegankelijk het eiland bezoeken en verlaten​.
  4. In samenspraak met buurgemeente een oplossing vinden voor parkeerproblematiek Buitenkaag/Kaag​.
  5. Inwoners en ondernemers uitnodigen mee te denken over het verbeteren van de verkeersveiligheid binnen het dorp.