Leimuiden

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Leimuiden:

 1. De reconstructie van de N207 is al jaren een aandachtspunt. PRO Kaag en Braassem is voorstander om een tunnel onder de N207 te maken voor fietsers en voetgangers zodat zij niet meer over hoeven te steken. Daarnaast willen wij invoegstroken realiseren vanuit de kern en de Burgemeester Bakhuizenlaan om het kruispunt te ontlasten. Op deze manier worden de verkeerslichten minder gebruikt (alleen bij overstekende auto’s). Met deze ingrepen hebben we de doorstroming voldoende geborgd en kiezen we niet voor een verkeersoplossing zoals de eerder voorgestelde Passage waar geen draagvlak voor is in Leimuiden.
 2. Ook in Leimuiden is de wachtlijst voor een betaalbare woning lang en is er een tekort aan woningen voor kleine huishoudens (een- en tweepersoons huishoudens). Wij willen dit ontbrekende woningtype realiseren op het voormalig Connexxionterrein.
 3. Leimuiden is onderbedeeld als het gaat om zorgvoorzieningen voor ouderen. Op het voormalige Connexxionterrein zullen we ook voor deze doelgroep een woon/zorgvoorziening realiseren.
 4. Voor de invulling van het voormalig Connexxionterrein zullen we de TOP aanpak (Traject Omgevings Participatie) hanteren. Samen met een afvaardiging van potentiele toekomstige bewoners en buren ontwerpen we de wijk.
 5. PRO Kaag en Braassem is blij dat er eindelijk schot in het centrumplan zit. Wij blijven voorstander van een integrale ontwikkeling van het centrum, zowel Noord als Zuid, maar realiseren ons dat de medewerking van de particuliere grondeigenaren hiervoor noodzakelijk is.
 6. Planologisch blijft PRO Kaag en Braassem ruimte bieden aan de ontwikkeling van Drechthoek II.
 7. PRO Kaag en Braassem wil het landbouwverkeer zoveel als mogelijk weren uit de kern en is bereid de busstrook op de N207 in te zetten voor dit zware en overlastgevende verkeer. Wij lobbyen daarvoor bij de provincie.
 8. Nu het centrumplan vorm begint te krijgen en we bijna gaan starten met de planvorming van het Connexxionterrein wil PRO Kaag en Braassem een TOP-traject starten over de entree van het dorp. Leimuiden verdient een mooie entree.
 9. PRO Kaag en Braassem is voorstander van groei van Leimuiden. Dit is noodzakelijk om het reeds aanwezige voorzieningenniveau te behouden. Wij ondersteunen de plannen van Leimuiden West en zien toekomstige woningbouwplannen ook bij voorkeur aan de Westkant van Leimuiden ontstaan.
 10. PRO Kaag en Braassem gaat voor toekomstbestendige en duurzame onderwijsgebouwen. Wij juichen de ontstane samenwerking toe en willen komen tot één Integraal Kind Centrum (IKC) in Leimuiden. De vrijkomende locaties willen we gebruiken om meer parkeerplaatsen te creëren en het ontwikkelen van een parkje. Het aantal meters openbaar groen in de wijk is gering. De ontwikkeling van een nieuwe school (IKC) biedt een mooie kans om meer openheid, lucht en groen te creëren in de buurt.
 11. De verkeerssituatie rondom de te bouwen school (IKC) is belangrijk punt van aandacht. PRO kaag en Braassem is bereid te investeren in de meest veilige infrastructuur van de nieuwe school.
 12. Door de ontwikkeling van Leimuiden West krijgt s.v. Kickers straks de beschikking over een kunstgrasveld. Leimuiden verdient een hoogwaardig sportpark met intensief bespeelbare velden. Mocht er (vanwege lokale of provinciale besluitvorming) een kink in de kabel komen voor Leimuiden West, dan zal er voor s.v. Kickers een oplossing gezocht worden om de komst van kunstgras te borgen.
 13. In en om Leimuiden is er veel toegankelijk groen. Wij willen deze gebieden recreatief nog aantrekkelijker maken door bankjes te plaatsen.
 14. Vanwege de ligging van het dorp en de vliegroutes wordt er overlast ervaren van Schiphol. Leimuiden heeft een zeer actieve werkgroep geluidshinder die er onder meer voor heeft gezorgd dat Leimuiden een stap dichterbij een microklimaat is om de overlast te beperken. PRO Kaag en Braasem wil dat de gemeente het geluid onafhankelijk blijft monitoren zodat het juiste gesprek wordt gevoerd.