Leimuiden

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Leimuiden:

 1. Invulling van het voormalig Connexxionterrein samen met buren en toekomstige bewoners oppakken (Traject Omgevings Participatie)​.
 2. Aanpakken van de entree van het dorp.
 3. Realiseren van woonvoorziening Dagelijks Leven voor ouderen met dementie​.
 4. Ruimte bieden aan de ontwikkeling van Drechthoek II – vooral laten landen bij lokale bedrijven.​
 5. Ondersteunen initiatief Grietpolder, waarin lokale ondernemers en verenigingen samen optrekken.​
 6. Opstellen integrale gebiedsvisie Leimuiden-West i.p.v. op postzegelniveau – mede met het oog op realiseren tweede ontsluiting Leimuiden uit.
 7. Beperken toename overlast Schiphol​.
 8. Beperken overlast landbouwverkeer​.
 9. Behoud van een bibliotheekvoorziening vanuit het doel: lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen​.
  • Bekijken wat het beste middel is: zijn er alternatieven, bijvoorbeeld op school? ​
  • Oproep aan inwoners om lid te worden van de bibliotheek.