Nieuwe Wetering

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Nieuwe Wetering:

  1. Schoon en heel houden van De Bult (instandhouding)​.
  2. Mogelijkheid tot verkennen om in de buurt het terrein van De Bult extra woningen toe te voegen​.
  3. Positieve houding tegenover lokale kleinschalige woningbouw-initiatieven.
  4. Aanpakken hard rijden en sluipverkeer.