Nieuwe Wetering

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Nieuwe Wetering:

  1. In Nieuwe Wetering krijgt de herontwikkeling van de locatie van het oude Cultureel Centrum topprioriteit. Deze plek, centraal in het dorp, moet er snel netjes uit gaan zien.
  2. PRO Kaag en Braassem is erg blij met plannen om een hospice te realiseren op de locatie van de oude school. Een voorziening waar veel behoefte aan is en een voorziening die een aanwinst is voor dit dorp en de hele gemeente.
  3. Het groene gebied tussen de bebouwing van Nieuwe Wetering en de A4/HSL kan geschikt worden gemaakt voor duurzaamheidsdoelstellingen. Wij zijn hier voorstander van als dit door een lokale energiecorporatie wordt gedaan, zodat de inwoners van Nieuwe Wetering hier collectief hun eigen groene energie kunnen opwekken. Veranderingen in het landschap zijn acceptabel als dit ook echt iets oplevert voor Nieuwe Wetering.
  4. Natuurbelevingstuin de Bult is één van de parels van Nieuwe Wetering (en Kaag en Braassem). Er zijn kansen om dit gebied nóg beter te benutten door het uit te breiden richting de Ringvaart.