Oud Ade

Kerk Oud AdeElk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Oud Ade:

  1. PRO Kaag en Braassem is blij dat dat MeerWonen samen met de initiatiefgroep Quackenbos het groepswonenproject ontwikkelt bij de Kolk. Via een interactief ontwerpatelier hebben toekomstige bewoners en huidige buren inspraak in het ontwerp. PRO Kaag en Braassem wil dat dit nieuwbouwproject met voorrang toegewezen wordt aan inwoners van Oud Ade en Rijpwetering, Kaag en Braassem en dan pas in de regionale woningmarkt.
  2. PRO Kaag en Braassem is voorstander van het bouwproject op Oud Ade Zuid. Door het verplaatsen van het huidige trapveld komt er een strook grond beschikbaar waar de bebouwing van de huidige nieuwbouw afgemaakt kan worden. De omvang van het bouwproject moet passen binnen de schaal van Oud Ade. PRO Kaag en Braassem ziet hier graag een project waarin toekomstige eigenaren (met lokale binding), in creatieve sessies, wijk en woning ontwikkelen.
  3. In Rijpwetering en Oud Ade hebben inwoners en verenigingen gewerkt aan een leefbaarheidsconvenant. Dit convenant beschrijft een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Deze dorpen krijgen de komende jaren te maken met de volgende ontwikkelingen:
    • Toenemende leegstand in maatschappelijk vastgoed. In de dorpen is aangegeven proactief te willen acteren. De monumentale en stedenbouwkundige waarde van de kerken is onderstreept. Het behouden van deze gebouwen wordt breed gedragen. De functie en de bestemming van deze gebouwen zullen de komende jaren worden verbreed zodat deze gebouwen op termijn worden behouden. Uiteindelijk kan het behoud van deze kerkgebouwen gevolgen hebben voor de instandhouding van andere voorzieningen en gebouwen.
    • PRO Kaag en Braassem juicht de realiteitszin toe en is bereid mee te doen en te denken bij het vinden van nieuwe oplossingen voor zowel de leefbaarheid als de wens om deze dorpsbepalende panden te behouden. Door proactief te acteren op toekomstige opgaven en te anticiperen op het veranderende consumptiegedrag van de inwoners.
  4. PRO Kaag en Braassem wil het landschap tussen Rijpwetering en Oud Ade groen houden.