Oude Wetering

Oude weteringElk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Oude Wetering:

  1. In Roelofarendsveen en Oude Wetering werken we aan een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC). PRO Kaag en Braassem is er een voorstander van om deze te vestigen in het gebied nabij de Tweesprong. Om de combinatie van sport en onderwijs nog beter vorm te geven. Om deze nabij de Tweesprong te kunnen vestigen, is aandacht nodig voor de ontsluiting rondom het sportcomplex en de school.
  2. PRO Kaag en Braassem wil een gebiedsvisie maken voor het hele gebied rondom de Tweesprong. Dit gebied is het zoekgebied voor het nieuw te bouwen IKC. Bij deze gebiedsvisie moeten ook de sportverenigingen worden betrokken en MeerWonen die in nabijheid een complex met aanleunwoningen beheert. Wij kunnen ons voorstellen dat er voor dat gebied andere, betere, nieuwere, toekomstbestendige oplossingen mogelijk zijn. Vergaande samenwerking tussen de sportverenigingen onderling, gebruik maken van huidige bebouwing en vrijkomende ruimte door fusies van verenigen ligt in het vizier. Wij nemen geen voorschot op de uitkomst, maar zien veel kansen voor onderwijs, sport, ouderenhuisvesting, gezondheidszorg én cultuur in dat gebied. Ook de vrijkomende schoollocatie aan de Rembrandt van Rijnsingel, nabij zorg- en sportvoorzieningen, is uitermate geschikt om voor senioren en/of hulpbehoevenden te bouwen.
  3. Op het gebied van openbare sportattributen (sportfaciliteiten in de buitenruimte) is nog veel verbetering mogelijk in onze gemeente. Zeker nu het aantal buitensporters, bijvoorbeeld bootcamp- en crosstrainingen en hardlopen, gestaag groeit. Initiatieven om te komen tot verbetering van de openbare sportattributen, juichen wij toe. Mogelijk dat het huidige sportpad in de toekomstontwikkelingen rondom de Tweesprong kan worden meegenomen en zo weer een écht sportpad wordt waar getraind wordt met behulp van sportattributen.
  4. PRO Kaag en Braassem wil dat de oevers van het Braassemmermeer beter bereikbaar worden gemaakt om zo, in de toekomst, te komen tot de ontwikkeling van een Braassemboulevard.
  5. Het winkelgebied bij de Meerkreuk is toekomstbestendig. Er zit in het bestemmingsplan nog onbebouwde ruimte boven de supermarkt. Deze locatie leent zich uitstekend voor appartementen. Nabij voorzieningen, bereikbaar met het openbaar vervoer in een omgeving met veel groen.
  6. PRO Kaag en Braassem wil het bestaande groene gebied aan de Meerkreuk upgraden, beleefbaar en toegankelijker maken. Dit willen wij doen door een pad rondom het bestaande grasveld te maken waar ook de weekmarkt kan plaatsvinden. In de midden van het grasveld een pleintje met fontein, bankjes en speeltoestellen. We kunnen dit gebied, wat nu mooi en groen is, verder upgraden en gebruiken voor ontspanning en recreatie.
  7. Hockeyclub Alkemade (in Rijpwetering) heeft de wens te verhuizen naar Roelofarendsveen of Oude Wetering. Een logische wens en dit past ook binnen beleid van de gemeente. Het (specifieke) sportaanbod kan het best aangeboden worden in een van de grotere kernen. Wij zouden graag met de beheerders van de huidige sportcomplexen in Roelofarendsveen en Oude Wetering (sportpark Alkemadelaan en Ijsclub Alkemade) een haalbaarheidsstudie doen naar de huisvesting van de sport en de mogelijkheid van inpassing in het gebied. Bij het sportpark Alkemadelaan ligt het in de rede aan te haken bij de gebiedsvisie die we daar maken in verband met de ontwikkeling van het IKC. Bij IJsclub Alkemade zijn er mooie combinaties denkbaar met bijvoorbeeld een skeelerbaan (met in de winter ijs) rondom het hockeyveld (huidige ijsbaan).