Rijnsaterwoude

Heerenweg Rijnsaterwoude

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Rinsaterwoude:

  1. PRO Kaag en Braassem is enthousiast over de leden van het Dorpslab die hebben meegewerkt en meegedacht over de toekomst van het voormalige gemeentehuis. Dit gebouw leent zich uitstekend om het onderwijs in te huisvesten samen met de functies die nu in sportzaal de Meerkant plaatsvinden.
  2. De vrijkomende schoollocatie en die van de sportzaal kunnen ingezet worden voor huisvesting. Deze woningen dienen met voorrang te worden bestemd voor inwoners uit Rijnsaterwoude. Voor de invulling van deze locaties wil PRO Kaag en Braassem het TOP-traject (traject OmgevingsParticipatie) inzetten, zodat samen met toekomstige bewoners en buren de wijk en woningen worden ontworpen.
  3. De soap rondom het zwemstrand wordt opgelost. Er zijn veel gesprekken gevoerd. Samen met inwoners en de dorpsraad vormen we een taskforce die een gedragen oplossing gaat bedenken.
  4. In Rijnsaterwoude zijn er plannen voor een wandelpad die de Suyderbon en de Woudse Hout aan elkaar verbinden. PRO Kaag en Braassem is voorstander van het beter leefbaar maken van onze gemeente en juicht zulke initiatieven toe.
  5. In Rijnsaterwoude is er interesse om een lokale energiecorporatie op te richten. PRO Kaag en Braassem wil graag meedenken voor een locatie en is voorstander van duurzame energie waarvan de opbrengst ten goede komt aan het dorp.