Rijpwetering

Bruggen RijpweteringElk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Rijpwetering:

 1. De inrichting van de Koppoellaan zorgt voor veel opstoppingen, overlast en zelfs gevaarlijke situaties. Dit moet worden opgepakt en opgelost. Op sommige plaatsen is de stoep te breed en de bushalte te groot. Door enkele aanpassingen – het aanleggen van extra parkeerstroken en het instellen van een parkeerverbod waar de weg te smal is – worden de problemen beheersbaar.
 2. In Rijpwetering en Oud Ade hebben inwoners en verenigingen gewerkt aan een leefbaarheidsconvenant. Dit convenant beschrijft een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Deze dorpen krijgen de komende jaren te maken met de volgende ontwikkelingen:
 3. Toenemende leegstand in maatschappelijk vastgoed. In de dorpen is aangegeven proactief te willen acteren. De monumentale en stedenbouwkundige waarde van de kerken is onderstreept. Het behouden van deze gebouwen wordt breed gedragen. De functie en de bestemming van deze gebouwen zullen de komende jaren worden verbreed zodat deze gebouwen op termijn worden behouden. Uiteindelijk kan het behoud van deze kerkgebouwen gevolgen hebben voor de instandhouding van andere voorzieningen en gebouwen.
  • PRO Kaag en Braassem juicht de realiteitszin toe en is bereid mee te doen en te denken bij het vinden van nieuwe oplossingen voor zowel de leefbaarheid als de wens om deze dorpsbepalende panden te behouden. Door proactief te acteren op toekomstige opgaven en te anticiperen op het veranderende consumptiegedrag van de inwoners.
  • Op het Hertogspark in Rijpwetering zit Hockeyclub Alkemade. Het verzorgingsbied van de hockeyclub is Kaag en Braassem. Deze club zou meer leden kunnen hebben als de club verhuist naar één van de grotere kernen. PRO Kaag en Braassem wil meewerken aan een verhuizing.
 4. In Rijpwetering is er behoefte aan meer woningen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. PRO Kaag en Braassem wil graag een gebiedsvisie ontwikkelen waarin scenario’s worden uitgewerkt waarin de hockeyclub vertrekt. Hierdoor kan een nieuwe indeling van het Hertogspark worden gemaakt. De potentiele bouwkavel achter de Buitenweg kan een plek krijgen en de ontsluiting van het gebied kan geschieden via het parkeerterrein van het Hertogspark.
 5. PRO Kaag en Braassem wil in gesprek met de woningbouwvereniging over een langetermijnplanning voor de Binnenweg en de Oud Adeselaan; een wijk met sociale huurwoningen die niet duurzaam zijn. Om deze woningen toekomstbestendig en duurzaam te maken moet de woningbouwvereniging flink investeren. PRO Kaag en Braassem neemt een voorbeeld aan de Spoorstraat in Roelofarendsveen. Hier is een mooie, gemengde en duurzame wijk ontstaan.
 6. Rijpwetering komt wat PRO Kaag en Braassem betreft in aanmerking voor het Bieb op school-concept. De school biedt prima kansen om dit te huisvesten. Samen met de inwoners, het schoolbestuur, de Driemaster en Bibliotheek Rijn en Venen moeten we onderzoeken of er in Rijpwetering voldoende animo is om vanuit de inwoners dit concept uit te breiden met een volwassen leenpunt.
 7. PRO Kaag en Braassem wil het landschap tussen Oud Ade en Rijpwetering groen houden.