Roelofarendsveen

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Roelofarendsveen:

  1. In Roelofarendsveen en Oude Wetering werken we aan een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC). PRO Kaag en Braassem is er een voorstander van om deze te vestigen in het gebied nabij de Tweesprong. Om de combinatie van sport en onderwijs nog beter vorm te geven. Om deze nabij de Tweesprong te kunnen vestigen, is aandacht nodig voor de ontsluiting rondom het sportcomplex en de school.
  2. PRO Kaag en Braassem wil een gebiedsvisie maken voor het hele gebied rondom de Tweesprong. Dit gebied is het zoekgebied voor het nieuw te bouwen IKC. Bij deze gebiedsvisie moeten ook de sportverenigingen worden betrokken en MeerWonen die in nabijheid een complex met aanleunwoningen beheert. Wij kunnen ons voorstellen dat er voor dat gebied andere, betere, nieuwere, toekomstbestendige oplossingen mogelijk zijn. Vergaande samenwerking tussen de sportverenigingen onderling, gebruik maken van huidige bebouwing en vrijkomende ruimte door fusies van verenigen ligt in het vizier. Wij nemen geen voorschot op de uitkomst, maar zien veel kansen voor onderwijs, sport, ouderenhuisvesting, gezondheidszorg én cultuur in dat gebied. Ook de vrijkomende schoollocatie aan de Rembrandt van Rijnsingel, nabij zorg- en sportvoorzieningen, is uitermate geschikt om voor senioren en/of hulpbehoevenden te bouwen.
  3. Op het gebied van openbare sportattributen (sportfaciliteiten in de buitenruimte) is nog veel verbetering mogelijk in onze gemeente. Zeker nu het aantal buitensporters, bijvoorbeeld bootcamp- en crosstrainingen en hardlopen, gestaag groeit. Initiatieven om te komen tot verbetering van de openbare sportattributen, juichen wij toe. Mogelijk dat het huidige sportpad in de toekomstontwikkelingen rondom de Tweesprong kan worden meegenomen en zo weer een écht sportpad wordt waar getraind wordt met behulp van sportattributen.
  4. PRO Kaag en Braassem wil dat de oevers van het Braassemmermeer beter bereikbaar worden gemaakt om zo, in de toekomst, te komen tot de ontwikkeling van een Braassemboulevard.
  5. PRO Kaag en Braassem wil een goede verbinding tussen het nieuw te ontwikkelen Zuidplein en het bestaande winkelgebied Noordplein.
  6. In de hoofdkernen van de gemeente Kaag en Braassem zijn de meeste voorzieningen. Deze kernen zijn daardoor het meest geschikt om mensen met een ondersteuningsbehoefte te huisvesten. De vrijgekomen locatie Alkeburcht is door zijn ligging uitstekend geschikt om een woon- en zorgvoorziening voor ouderen te realiseren.
  7. Met veel enthousiasme kijkt PRO Kaag en Braassem naar de plannen die de initiatiefnemers van het Veense Hout aan het ontwikkelen zijn. Tegelijk zien we dat de omvang van het gewenste park lastig in te passen is in relatie tot de beschikbare gronden. PRO Kaag en Braassem wil met de stichting het Veense Hout onderzoeken of een parkenroute in Roelofarendsveen/Nieuwe Wetering tot de mogelijkheden behoort. Door de aangeboden gronden aan zowel Zuideinde (in combinatie met de recreatieve mogelijkheden die de verplichtte watercompensatie daar biedt), de Braassemdreef, de vernieuwde Meerkreuk en de Bult in Nieuwe Wetering middels een mooie recreatieve route aan elkaar te verbinden. Hierdoor krijg je meerdere mooie parken en groene omgevingen die ook als wandel- en fietsroute aan elkaar verbonden zijn. Een totaalbeleving, een kwalitatieve impuls van het openbaar gebied en een netwerk van mooie groene gebieden waar je kan beleven, rusten, recreëren en spelen.
  8. Hockeyclub Alkemade (in Rijpwetering) heeft de wens te verhuizen naar Roelofarendsveen of Oude Wetering. Een logische wens en dit past ook binnen beleid van de gemeente. Het (specifieke) sportaanbod kan het best aangeboden worden in een van de grotere kernen. Wij zouden graag met de beheerders van de huidige sportcomplexen in Roelofarendsveen en Oude Wetering (sportpark Alkemadelaan en Ijsclub Alkemade) een haalbaarheidsstudie doen naar de huisvesting van de sport en de mogelijkheid van inpassing in het gebied. Bij het sportpark Alkemadelaan ligt het in de rede aan te haken bij de gebiedsvisie die we daar maken in verband met de ontwikkeling van het IKC. Bij IJsclub Alkemade zijn er mooie combinaties denkbaar met bijvoorbeeld een skeelerbaan (met in de winter ijs) rondom het hockeyveld (huidige ijsbaan).
  9. PRO Kaag en Braassem wil een bibliotheekvoorziening behouden. De doorontwikkeling van de huidige bibliotheek met één vaste vestiging naar meerdere vestiging in en bij scholen ondersteunen wij van harte.
  10. Het kruispunt Noordeinde-Braassemdreef-De Oevers is niet veilig. Een passende oplossing is niet eenvoudig, maar de Braassemdreef wordt straks een doorgaande weg richting De Oevers en dan neemt de drukte en daarmee de onveiligheid nog toe. Passende maatregelen zijn daarom noodzakelijk.