Roelofarendsveen & Oude Wetering

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Roelofarendsveen & Oude Wetering:

 1. Ontwikkelen van recreatiegebied aan de Braassem, o.a. realiseren van een zwemstrandje. ​
 2. Inzetten voor snelle realisatie van een tweede sluis​.
 3. Verkeersafwikkeling Noordeinde en Braassemerland met speciale aandacht voor schoolgaand verkeer en fietsroutes (veilig).​
 4. Onderzoeken van de gemeentelijke huisvesting: we kunnen met veel minder gemeentehuis af​.
 5. Onderzoeken mogelijkheden voor woningbouw rond de locatie van het gemeentehuis, betaalbaar en voor starters uit eigen dorp, passend in de omgeving en ruimtelijke visie (flats zijn niet passend in een dorp als Roelofarendsveen).
 6. Realiseren IKC Sportpad waar onderwijs, sport, ouderenhuisvesting, gezondheidszorg én cultuur in één gebied samenkomen​.
 7. Kansen benutten voor woningbouw op vrijkomende locaties Roelevaer en Zonnewijzer.​
 8. Onderzoeken mogelijkheid tot realiseren appartementen (o.a. voor jongeren) boven de supermarkt bij De Meerkreuk. ​
 9. Zo snel mogelijkheid uitbreiden van het gebouw van De Kiem​.
 10. Geestweg / Floraweg: samen met ondernemers en bewoners een heldere gebiedsvisie ontwikkelen (perspectief voor stoppers en blijvers).​
 11. De sociale samenhang in de wijken bevorderen.​
 12. Initiatieven voor en door inwoners stimuleren.