Woubrugge

Water WoubruggeElk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Woubrugge:

  1. PRO Kaag en Braassem wil zo snel mogelijk met Voetbalvereniging Woubrugge, Sporthal Oudendijk en de twee schoolbesturen een toekomstvisie opstellen. De twee schoolgebouwen verouderen en willen graag samenwerken en wellicht zelfs samengaan. De voetbalvereniging zit krap in haar velden (volgens de KNVB-norm hebben ze een half veld te weinig) en de sporthal heeft een vraagstuk rondom de toekomstbestendigheid in relatie tot het nieuwe maatschappelijk vastgoedbeleid van de gemeente. Tevens is er een tekort aan kleedkamers. Ieders belangen, problemen, vraagstukken, wensen en uitdagingen worden verzameld. Vervolgens komen we met één toekomstgericht scenario voor sport en onderwijs in Woubrugge. Wij kunnen ons voorstellen dat deze gesprekken kunnen leiden tot diverse oplossingen. De aangekochte grond van de waterzuivering kan worden ingezet als schuifruimte voor Nolina en ook onderdeel zijn van de besprekingen
  2. PRO Kaag en Braassem wil de omvang van het glastuinbouwgebied in Woubrugge behouden. Wel willen we met de provincie en de Greenport in gesprek of de situering van dit gebied anders kan worden ingevuld, om zo een woningbouwopgave in Woubrugge te kunnen realiseren.
  3. PRO Kaag en Braassem wil op het Van Egmondterrein levensloopbestendige comfortwoningen. Dit zijn woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond en daarmee bijzonder geschikt voor senioren. Wij willen deze woningen met voorrang toewijzen aan senioren uit Woubrugge. Resultaat daarvan is dat er gezinswoningen in het dorp vrijkomen voor (jonge) gezinnen. Dat draagt bij aan de instandhouding van voorzieningen in het dorp.
  4. PRO Kaag en Braassem wil de Oudendijkse polder open en groen houden.
  5. De mogelijkheden om aan te meren in Woubrugge moeten worden uitgebreid.