Woubrugge

Water WoubruggeElk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Woubrugge:

  1. Realiseren van een verkeersveilige inpassing van het nieuwe IKC​.
  2. Behoud van een bibliotheekvoorziening, mogelijkheden samenwerking met nieuwe IKC onderzoeken.​
  3. Op de locatie van voormalig Esselyckerwoude woningen bouwen die voldoen aan de lokale vraag​.
  4. PRO Kaag en Braassem is positief over het lokale, particuliere initiatief voor een ‘Knarrenhof’. ​
  5. Behoud van glastuinbouwgebied maar wel kritisch kijken naar situering​.
  6. Spoedige herinrichting van de Bateweg ter verbetering van de verkeersveiligheid​.
  7. Steun voor passende nieuwbouw zorglocatie Woudsoord. ​
  8. Behoud van het open groene landschap rond de Oudendijkse polder.