Leimuiden, 3 okotber 2014 – PRO Kaag en Braassem heeft de afgelopen maanden met verschillende moties haar uiterste best gedaan om, samen met de andere politieke partijen in de gemeenteraad, te zorgen dat de Drechtbrug zijn huidige doorvaarthoogte behoudt. Zo is onder andere opgeroepen om het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) alternatieve constructies te laten onderzoeken waarbij de brug wel kan worden verbreed, maar niet wordt verlaagd.

Na meerdere uitvoerige overleggen tussen wethouder Peters van Kaag en Braassem, de Provincie Zuid-Holland en het HHR blijken de diverse opties helaas niet haalbaar. Dat heeft enerzijds te maken met het doorstroomprofiel van de Drecht, anderzijds als gevolg van vertragingen en grote financiële consequenties.

Gevolgen
PRO Kaag en Braassem betreurt het dat de Provincie Zuid-Holland zich niet houdt aan zijn eigen uitgangspunten doorvaarthoogten van bruggen zoveel mogelijk te behouden. Maar PRO erkent ook dat de financiële gevolgen van dat uitgangspunt fors zijn en wil de gemeente daar niet voor laten opdraaien. Het gevolg is dat de N207 straks wordt verbreed, een uitgangspunt waar PRO altijd achter heeft gestaan, met een Drechtbrug waarvan de doorvaarthoogte ‘slechts’ 3,15 meter bedraagt in plaats van de huidige 3,85 meter.

N207
De verbreding – en daarmee ook de verlaging – van de Drechtbrug vormt onderdeel van de totale verbreding van de provinciale weg N207. De Provincie Zuid-Holland is dan ook uitvoerder van het project, maar de verbreding heeft veel gevolgen voor Leimuiden. De gevolgen voor Leimuiden en het vaststellen van het bestemmingsplan voor de verbreding van de N207 zijn een gemeentelijke taak voor de raad van Kaag en Braassem.