Leimuiden, 10 oktober 2014 – Ontwikkelaar Leyten heeft onlangs een nieuw voorstel aan de gemeente gepresenteerd om tot ontwikkeling van het deelgebied Noord (boerderij van Beijeren en het Maarse & Kroon gebouw) in Leimuiden te komen. Het is een gewijzigd voorstel met 21 rijwoningen, tussen- en hoekwoningen, twee lagen tellend met een kap. De woningen vallen in het betaalbare segment en er komen voldoende parkeerplekken bij volgens de parkeereisen.

Het aantal en type woningen is hiermee een gewijzigd voorstel ten opzichte van het oude plan. Daarin waren acht twee-onder-één kap woningen, één vrijstaande woning, acht appartementen en een dienstencluster gepland. De boerderij wordt, zoals ook in het oude plan beschreven was, herbestemd tot horecagelegenheid. De gemeente heeft daar geen actieve rol in, dat hoort ook bij de ontwikkeling van het gebied door Leyten. Het nieuwe voorstel van Leyten sluit aan op de huidige economische situatie en woonwensen en geeft de gemeente genoeg basis om deze met Leyten uit te werken. Wethouder Yvonne Peters: ”Het is goed voor Leimuiden als dit voorstel tot uitvoering komt. Het dorp heeft lang genoeg moeten wachten.”

Ook PRO is blij met het nieuwe voorstel. “Natuurlijk zouden we nog veel meer wensen kunnen bedenken voor het Dorpshart Leimuiden, maar gegeven de huidige omstandigheden zien wij ook wel dat er niet veel ruimte is voor allerlei wensen. Belangrijk om op te merken is echter dat er nu eindelijk íets gaat gebeuren in het centrum van Leimuiden én er ontstaat ruimte om samen met inwoners en Dorpsraad te kijken naar een mooie invulling voor Zuid, het deel waar het dorpsplein is opgenomen.”

Voor het zuidelijke deel gaat de gemeente met het project Kernen in hun Kracht zoeken naar een oplossing. Kernen in hun Kracht is een project waarbij de gemeente in iedere dorpskern in gesprek gaat met inwoners en instellingen om tot een goede leefbaarheid van de dorpskern te komen voor de komende jaren. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid ook bij de inwoners, ondernemers en instellingen. De ideeën uit die gesprekken worden vastgelegd in een Kernplan. Wanneer het Kernplan Leimuiden klaar is, buigt de gemeente zich over wat zij kan bijdragen in het opknappen van de openbare ruimte van dat gebied.

Op 22 oktober houdt de Dorpsraad van Leimuiden een vergadering, waarbij de gemeente is uitgenodigd om de verschillende gemeentelijke projecten in Leimuiden toe te lichten. Leyten heeft toegezegd ook bij die vergadering aanwezig te zijn om het nieuwe plan uit te leggen.

Het nieuwe plan van Leyten volgt op een uitspraak van de rechter in juli dit jaar, waarin de ontwikkelaar werd gedwongen om snel tot uitvoering over te gaan.