Kaag en Braassem, 8 februari – Inwoners van Kaag en Braassem kunnen via www.vluchtelingenkaagenbraassem.nl een enquête invullen over het huisvesten van statushouders, welke is uitgezet door de gemeente. De enquête is tot 25 februari in te vullen en dient als middel om zicht te krijgen op de zorgen, wensen, ideeën en aandachtspunten van inwoners. Het gaat hierbij niet om ‘of’ de statushouders gehuisvest moeten worden (de gemeente heeft geen keuze), maar ‘hoe’ dat dient te gebeuren. De mening van de inwoners speelt daarbij een belangrijke rol.

PRO hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de enquête invullen. Het is van belang dat zij niet vergeten worden en dat hun mening gehoord wordt. Inwoners van Kaag en Braassem ontvangen rond 20 februari per post een uitnodiging tot deelname. Ook via online kanalen wordt er aandacht besteed aan het onderzoek.  Meer informatie over statushouders in Kaag en Braassem en de gemeentelijke enquête kunt u vinden via onderstaande links.

www.kaagenbraassem.nl/statushouders
www.kaagenbraassem.nl/enquête