Evert Henrotte is geen onbekende in de gemeentepolitiek. In 1998 werd hij burgerlid in de toenmalige gemeente Jacobswoude. Daarna volgden zeven jaar als raadslid voor Gemeentebelangen in diezelfde gemeente en sinds 2009 is hij raadslid voor de PvdA in Kaag en Braassem. Naar eigen zeggen heeft deze ‘oude rot’ nog niet genoeg dienstjaren. ‘Ik zit hier voor het algemeen belang. Dat stopt nooit.’

Evert, je noemt jezelf gekscherend weleens de enige allochtoon in de gemeenteraad. Hoe zit dat? Wat zijn jouw roots?
‘Mijn vader komt uit Nederlands-Indië. Ik ben zelf geboren in Krommenie en getogen in Limburg. Ik ben na mijn studie in 1987 in Rijnsaterwoude komen wonen. Mijn vrouw Marian  komt er vandaan en ik vind de rust en ruimte van het Groene Hart nog steeds erg prettig. In die zin lijkt het op Limburg, ook al is de drukke Randstad een totaal ander gebied. Maar het klopt dat ik wel eens spot met mijn achtergrond. Ik ben geboren en opgegroeid in Nederland en ben 100 procent Nederlander. Toch heeft de multiculturele samenleving wel mijn interesse, simpelweg omdat ik er zelf onderdeel van uitmaak.’

Vanuit de PvdA heb jij besloten om te participeren in PRO. Je stapt dus over naar een andere partij. Waarom?
‘Als je op een gegeven moment tot de conclusie komt dat de basis – qua mensen – waarop jouw partij drijft, smal is, dan moet je je afvragen of er verbeteringen mogelijk zijn. Dat hebben wij met PRO gedaan. We hebben tientallen gesprekken gehad met mensen die op de een of andere manier actief zijn in onze gemeente en dat leverde een redelijk helder beeld op: gemeentepolitiek staat te ver van de burgers af en mensen willen niet in een hokje van een landelijke politieke partij worden geduwd. Na al die gesprekken, brainstorms en avonden kwamen we tot de conclusie dat vernieuwing in het gemeentelijk bestuur noodzakelijk is en daar past ook een nieuwe politieke verenigingen bij. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds dezelfde persoon ben met dezelfde overtuigingen en idealen. Daar wil ik mij dan ook nog een periode voor inzetten. Binnen PRO en met de nieuwe mensen en de nieuwe energie die deze vereniging heeft weten los te maken.’

Maar is het juist niet aan deze nieuwe mensen om de nieuwe partij te dragen en volwassen te laten worden?
‘Gedeeltelijk. Tegelijkertijd denk ik dat een stukje continuïteit en overdracht van kennis belangrijk zijn. Je wilt ook dat de nieuwe partij en de nieuwe raadsleden – met of zonder mij – straks gedegen hun rol kunnen vervullen. Daar zijn een paar mensen met kennis van het verleden onontbeerlijk voor. Ik hoop die bijdrage te kunnen leveren, want ik heb altijd het algemeen belang willen dienen in de gemeentepolitiek. En dat algemeen belang stopt niet bij je eigen voor- of achterdeur.’

Je staat nu nummer 13 op de kieslijst van PRO. Is dat een teleurstelling?
‘Ik wist dat het lastig zou worden om een verkiesbare plek te krijgen. Er waren immers veertien goede kandidaten die solliciteerden naar een verkiesbare plek en je weet dat dan het risico bestaat dat je een lage notering krijgt. Maar bij de laatste verkiezingen ben ik, dankzij de inwoners van Rijnsaterwoude, via voorkeursstemmen in de raad gekomen. Dat hoop ik nu weer te bereiken. Dan kan ik mijn werk nog een poosje voort zetten, want ik weet dat op mijn dossiers – het sociale domein – nogal wat op de gemeente afkomt. Mijn kennis wil ik daarvoor graag blijven inzetten.’

Slotvraag: wat wens je Kaag en Braassem toe voor de toekomst?
‘Ik wens Kaag en Braasem kleinschalige ontwikkelingen op het gebied van woningbouw toe, dit komt de leefbaarheid ten goede in met name de kleine kernen. Er is in onze gemeente een dringende behoefte aan betaalbare projecten voor starters en senioren. Daarnaast heb ik de stellige wens om samen met de inwoners van Kaag en Braassem gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan de nieuwe vraagstukken die op de gemeente afkomen. Burgerparticipatie is hierbij het sleutelwoord!’