Leimuiden, 28 april 2015 – PRO wil de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) én de inwoners van Leimuiden van harte feliciteren. De gemeenteraad heeft gisteravond opnieuw ingestemd met een aantal randvoorwaarden en kaders om uiterlijk op 1 juli 2017 over te gaan tot realisatie van een nieuw dorpshart. Daarmee is alweer een belangrijke stap gezet in de richting van een mooi, levendig en vitaal Leimuiden.

Complimenten voor WMDL zijn daarbij op zijn plaats. De werkgroep heeft al het voorbereidende werk gedaan en ook nog eens in een bijzonder rap tempo. Binnen enkele maanden is een risicodragende ontwikkelaar (Smit’s bouwbedrijf bv) gevonden die de realisatie ter hand gaat nemen en daarmee het grootste burgerinitiatief ooit uit onze gemeente (en misschien wel een van de grootste van ons land) ontwikkelt.

Dat alleen al is een prestatie, maar Er is nog een weg te gaan waarin mee- en tegenvallers zullen voorkomen. Hoewel wij het volste vertrouwen hebben in WMDL, Smit’s en de gemeente, realiseren we ons dat tegenvallers bij bouwprojecten, als de kosten niet meer te dragen zijn voor de ontwikkelaar, uiteindelijk altijd voor rekening van de gemeenschap komen.

We blijven daarom positief kritisch en hebben gisteravond in de gemeenteraadsvergadering gepleit voor ambitieuze termijnen voor verkoop van de te realiseren woningen en daarmee de start van het project. Ruud van der Star van PRO: ‘Vanuit mijn werk bij een bouw- en ontwikkelmaatschappij heb ik dagelijks te maken met het optimaliseren van bouwprocessen en ik ben ervan overtuigd dat je termijnen om te komen tot realisatie scherp moet stellen om te voorkomen dat zaken onnodig lang duren. De inwoners van Leimuiden zijn nu warm en enthousiast voor de plannen. Onnodig lange termijnen leiden tot nog meer vertraging en dat moeten wij voor Leimuiden niet willen. En ik begrijp dat procedures zorgvuldig moeten verlopen, maar dit plan heeft al zoveel ambitie in zich een snelle afhandeling en goede afstemming van besluiten hier ook zou moeten lukken. Mijn advies daarom aan partijen: houd de vaart erin en veel succes natuurlijk!’