Kaag en Braassem, 9 januari 2018 – Floris Schoonderwoerd, wethouder van PRO, is opnieuw genomineerd voor de titel ‘Beste lokale bestuurder’. Deze verkiezing wordt jaarlijks door vakblad Binnenlands Bestuur georganiseerd. Voorgaande jaren was Schoonderwoerd al genomineerd in de categorie onder 40 jaar, dit keer komt hij voor het eerst uit in de categorie ‘Beste Lokale Bestuurder van een kleine gemeente’. Help jij hem een handje om deze titel binnen te slepen? Stemmen kan tot en met 14 januari.

Schoonderwoerd zegt vereerd te zijn met zijn nominatie. “In mijn spaarzame vrije uurtjes geef ik regelmatig cursussen aan beginnend raadsleden of ik bezoek collega-gemeenten of komen raadsleden bij mij ‘op de werkvloer’ kijken. Dat zal hebben meegeholpen, want ik merk dat er veel interesse is in mijn verhaal, in mijn drijfveren om actief te zijn als bestuurder in de politiek.”

Lang van stof

Lachend geeft hij zelf aan dat hij “helemaal los gaat” als hij het over zijn baan heeft en vooral zijn visie waar het heen moet met de lokale politiek. “Mensen raken geïnspireerd en dat is mooi om te zien. Het enige is dat ik dan nogal lang van stof wordt…”

Wie ook geïnteresseerd is in het verhaal van Schoonderwoerd over de landelijke politiek, kan zijn blog lezen. En tja, die is nogal lang… Hieronder volgt een samenvatting van dat verhaal (en zelfs die is al lang):

Afspraken

Floris Schoonderwoerd: “In Kaag en Braassem zijn we na de verkiezingen in 2014 ‘anders gaan formeren’. Normaal’ gaat een beoogde samenwerking (meerderheid) na de verkiezingen met elkaar onderhandelen over een programma. De onderhandelende partijen maken dan vervolgens afspraken over de politieke verschillen die zij hebben en nemen dus heel snel na de verkiezingen afstand van een deel van hun beloften.

Geloofwaardigheid

In Kaag en Braassem hebben we de formatie andersom gedaan. We hebben met de hele raad gezocht naar waar de overeenkomsten zitten, in plaats van de verschillen. Op basis van deze overeenkomsten hebben we een brede agenda gemaakt: het raadsakkoord waarin een richting, een globale koers, wordt aangegeven. Hierdoor kan elke partij, van het begin in 2014 tot op de dag van vandaag, achter zijn/haar eigen beloftes aan zijn/haar kiezers blijven staan. De minderheid, die in een normaal formatieproces buiten spel staat nadat een coalitie is gesmeed, heeft op deze wijze ook een stem en kan kennis en kunde inbrengen. Ik geloof dat dit goed is voor de geloofwaardigheid van de politiek.

Debat

Nu werkt het zo dat alles waarover géén overeenstemming is – en dat valt in de lokale politiek wel mee – wisselende meerderheden een besluit nemen. De ene keer is er een meerderheid van partij a, b en c. Een volgende keer kan dat partij a, c, en d zijn. Hierdoor is er meer debat en meer ruimte voor elke partij en meer ruimte voor inspraak van inwoners.

Afscheid

Een tweede wapenfeit waar ik trots op ben, is dat wij in Kaag en Braassem radicaal afscheid hebben genomen van AL ons beleid op sociaal/maatschappelijk gebied. Dat gaf onzekerheid, maar vooral veel ruimte om beleid anders te gaan organiseren.

Bezuinigen

De aanleiding was minder prettig. ‘Den Haag’ voerde voorheen veel taken op het gebied van werk, inkomen en (jeugd)zorg uit. Sinds 2015 voeren gemeenten deze taken uit. Deze zogenaamde decentralisaties gingen echter gepaard met enorme bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. Slechts de helft van het geld kwam mee naar de gemeenten en die zijn als gekken gaan bezuinigen op bibliotheken, sportverenigingen, culturele instellingen en subsidies.

Besluiten

Kaag en Braassem niet. Onze gemeente heeft geen dubbeltje bezuinigd op sociaal en maatschappelijk gebied. Sterker nog, er gaat méér geld naar de lokale organisaties dan vroeger. Wel hebben we gezegd dat alle bestaande faciliteiten efficiënter ingezet moeten worden. Dat betekent soms ook pijnlijke – en voor de buitenwereld radicale – besluiten nemen: afscheid van faciliteiten, voorzieningen en verstrekkingen die niet of nauwelijks meer gebruikt worden. Dat doet soms pijn, maar daar sta ik pal voor.

Radicaal

Met het opbouwen van die gemeente met al die nieuwe taken, hebben we een spreekwoordelijke foto gemaakt van de gemeente: hoeveel mensen leven in armoede, hoe ziet onze gemeente er demografisch uit, welke gezondheidsthema’s zijn er, speelt eemzaamheid een rol en alcohol of drugs? Op basis van deze foto hebben we geen, zoals meestal gebeurd, beleidsnota’s en regeltjes ingevoerd. We hebben één brede Maatschappelijke Agenda gemaakt. In die agenda staat alleen ‘wat we wanneer willen bereiken’. Hoe we dat willen bereiken, hebben we radicaal losgelaten. Dit in de overtuiging dat inwoners, verenigingen en professionals dat veel beter weten dan bestuurders in een gemeentehuis.

Samenwerkingen

In het kort komt het erop neer dat iedereen die een bijdrage kan leveren aan het halen van de doelstellingen uit de Maatschappelijke Agenda (denk aan verenigingen, sportclubs, culturele instellingen) bij de gemeente kan aankloppen en een financiële bijdrage kan krijgen voor die bijdrage. Dit heeft mooie samenwerkingen opgeleverd van verenigingen die zich inzetten voor sport voor ouderen of gehandicapten.

Vertrouwen

Ik noem dat vertrouwen in de kennis en kracht van de samenleving en die samenleving ook verantwoordelijkheid geven. De samenleving weet het beter dan een  handjevol politici op het gemeentehuis. Politici moeten zich buigen over de vragen wat ze willen bereiken en hoeveel geld ze daaraan willen uitgeven.

Spannend

In Kaag en Braassem hebben we dat gedurfd en daar ben ik trots op. Het betekent dat wethouders en gemeenteraadsleden hebben durven loslaten en hun rug recht hebben gehouden als het even spannend was. En dat het werkt, blijkt uit een stijgende klanttevredenheid bij de gebruikers van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het feit dat wij in Kaag en Braassem géén bezwaarschriften toen we de subsidies opzegden en om een tegenprestatie vroegen bij verenigingen om bij te dragen aan de doelstellingen van de Maatschappelijke Agenda.

Hete thema’s

Ik zal eerlijk zeggen dat ik best een beetje trots ben op mijn nominatie, want als wethouder is het krijgen van een compliment een zeldzaamheid. Zeker in een jaar waarin ik, rondom wat hete thema’s en heftige onderwerpen, in talloze warme zaaltjes heb mogen staan om tekst en uitleg te geven.. Daar heb ik mij, opdrachten van een vrijwel unanieme gemeenteraad uitvoerend, ook best wel eens alleen heb gevoeld.. En de verwensingen via de mail en op social media waren niet altijd even lovend, zal ik maar zeggen.

Steun

Deze nominatie, de warme belangstelling in het land voor het verhaal van PRO Kaag en Braassem en mijn drijfveren daarbij, voelen daarom als een enorme steun in de rug. Wel hecht ik eraan om te zeggen dat ik, maar ook onze gemeente, alleen vernieuwing in gang heb kunnen zetten door de ruimte die ik heb gekregen van mijn collega-wethouders, maar vooral de raadsleden.”

Stemmen kan hier.