Kaag en Braassem, 8 januari 2014 – Floris Schoonderwoerd is de nieuwe lijsttrekker van PRO Kaag en Braassem voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De Algemene Ledenvergadering van PRO Kaag en Braassem heeft hier vandaag mee ingestemd. Schoonderwoerd zelf heeft zin in de uitdaging. ‘Ik heb de laatste maanden ontzettend veel energie gekregen van de vele positieve reacties om met PRO Kaag en Braassem deel te nemen aan de verkiezingen. Veel nieuwe mensen hebben zich bij ons aangesloten en ik ben ervan overtuigd dat PRO begin februari een mooie kieslijst kan presenteren. Vol vertrouwen gaan we richting de verkiezingen!’

In zijn motivatiebrief voor het lijsttrekkerschap schrijft Schoonderwoerd dat ‘we leven in een veranderende samenleving’. Schoonderwoerd: ‘In hoog tempo merken we de gevolgen van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, ontgroening, verscherpt toezicht op ons woningbouwbeleid, gezinsverdunning, forse bezuinigingen, digitalisering en een toegenomen mobiliteit zijn er slechts enkelen. In combinatie met de extra taken die gemeenten straks moeten uitvoeren op het gebied van werk, bijstand en zorg, kan de overheid niet blijven stilstaan.’

Vanuit die gedachte is volgens hem PRO Kaag en Braassem ontstaan. ‘Een nieuwe, frisse politieke vereniging die met het oog op de veranderende wereld om ons heen, vindt dat ook de gemeente als beslissend orgaan moet veranderen’, stelt Schoonderwoerd. ‘Inwoners voelen zich volop betrokken bij hun dorp, de vereniging en de gemeenschap, maar voelen een grote afstand tot de gemeente en de gemeenteraad. Een forse kloof. Door de manier waarop de gemeente het systeem heeft ingericht, laten we de kennis en betrokkenheid van onze inwoners onderbenut, terwijl we deze zo hard nodig hebben. Sterker nog, dat vertrouwen, en die kennis en betrokkenheid is onmisbaar om alle uitdagingen tot een goed einde te brengen. Het is dan ook de missie van PRO Kaag en Braassem om ook de gemeentelijke overheid te veranderen: van beleidsbepaler en financier naar partner. Ik ben er trots op om daar na de verkiezingen hopelijk een bijdrage aan te mogen leveren.’

Schoonderwoerd plaatst één kanttekening bij zijn lijsttrekkerschap. ‘In campagnetijd – de belangrijkste periode voor een lijsttrekker – ben ik tijdelijk niet beschikbaar. Mijn vrouw en ik verwachten een broertje of zusje voor onze zoon Dex en sommige dingen zijn belangrijker dan politiek. Over veranderingen gesproken…’