Na de oplevering van het rapport van de verkenner, en de samenwerkingsagenda van de raad, zijn formateurs Ruud van der Star en Ger van Emmerik aan de slag gegaan. Met veel trots kunnen de formateurs inmiddels mededelen dat het proces bijna klaar is en de laatste hand gelegd wordt aan een voorstel, waar de raad komende maandag een besluit over kan nemen.

De formateurs kijken terug op een goed en zorgvuldig verlopen proces, waarin goed en plezierig is samengewerkt en iedereen steeds is meegenomen. De formateurs zullen de raad voorstellen een college te vormen met vier wethouders, waarbij de volgende vier personen voorgedragen worden als wethouder.

Floris Schoonderwoerd met als hoofd aandachtspunten in z’n portefeuille : Jeugd, omgevingsvisie, wonen en coördinerend wethouder MAG

Petra van der Wereld met als hoofdaandachtspunten in haar portefeuille : Wmo, recreatie en toerisme, financiën, en coördinerend wethouder voor participatie.

Yvonne Peters met als hoofdaandachtspunten in haar portefeuille: Leefomgeving, Grondexploitaties en projecten, economie en werk en inkomen, en coördinerend wethouder Ruimte

Inge van der Meer met als hoofdaandachtspunten in haar portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid

Aanstaande maandag zal het rapport aangeboden worden aan de raad en voorafgaand aan de raadsvergadering (19.00 uur) is er een persmoment gepland, waar de formateurs meer tekst en uitleg kunnen geven en het voorstel verder zal worden toegelicht.