Kaag en Braassem, 30 april 2017Aankomende maandag staat er weer een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor de Oordeelsvormende raad van 8 mei.  

19.30 uur– Terugkoppeling bijeenkomsten

 • Dorpsraad Leimuiden
 • MRSV
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Alkeburcht

20.00 uur –  Voorbereiden Oordeelvsormende raad van 8 mei

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
 5. Jaarrekening 2016
 6. AED-burgerhulpverlening
 7. Bestemmingsplan Oude Wetering
 8. Bestemmingsplan Bospad 33, Oud Ade
 9. Bestemmingsplan Molenpad 5, Rijnsaterwoude
 10. Bestemmingsplan Langeweg 50, Roelofarendsveen
 11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 12. Aanwijzing trouwlocaties
 13. Vragenkwartier
 14. Besluitenlijst politieke avond 27 maart 2017
 15. Sluiting

Beeldvormende avond van 15 mei:

Nog geen agenda van.

20.30 uur – Stand van Zaken PROpinie

21.00 uur –  Organisatie Thema-avonden

We zien je graag verschijnen maandag 1 mei op het gemeentehuis in Roelofarendsveen!