Kaag en Braassem, 15 oktober 2014 – In een bewogen raadsvergadering heeft de gemeenteraad maandag 13 oktober besloten om voorlopig niet voor elke boom die verdwijnt een nieuwe te terug te plaatsen. Het initiatief van SVKB en D66 voor “100{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} herplant” kon rekenen op veel waardering, maar om hier op voorhand 20.000 euro voor beschikbaar te stellen, ging PRO te ver. Wij denken dat met slimme oplossingen ook kunnen komen tot een beter groenbeleid in de gemeente. Een beleid dat bovendien verder gaat dan bomen alleen.

Enkele maanden geleden nam de gemeenteraad van Kaag en Braassem een motie aan waarin de wethouder werd opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om het huidige bomenareaal in de gemeente op peil te houden. Niet elke gekapte boom wordt namelijk vervangen door een nieuwe.

Het bomenbestand van Kaag en Braassem zou daardoor dalen van 10.500 bomen naar 9800 in het jaar 2030. Dat lijkt misschien veel, maar diverse boswachters die wij spraken vonden het wel meevallen. “Je kunt beter gaan voor kwaliteit van bomen, zodat ze mooi groen en vol zijn, dan voor kwantiteit.” Dat neemt niet weg dat ook PRO vindt dat wij met een ambitie als recreatiegemeente zorgvuldig willen omgaan met het groen, zo wel in kwaliteit als kwantiteit.

Groen
Tot teleurstelling van alle partijen in de raad, had de wethouder weinig gedaan met de motie. Onderzoek had nauwelijks plaatsgevonden en met de natte vinger werd geschat dat “100{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} herplant” 20.000 euro zou kosten. De keuze die de raad werd voorgelegd was dus even ongenuanceerd als onuitgewerkt: ga je voor 50{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} herplant dan kan het voor het huidige budget, 100{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} herplant kost 20.000 euro. SVKB en D66 steunden de 100{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} herplant, de overige partijen niet.

Ook PRO niet, maar dat wil niet zeggen dat wij het streven van SVKB en D66 niet ondersteunen. We vinden alleen dat we heel veel kunnen bereiken als we ook op dit punt de samenwerking zoeken met inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. Daarnaast gaat “groen” over veel meer dan bomen. Wij zouden dan ook graag zien dat er zoiets komt als een integraal groenplan, waarin niet alleen de bomen een plek krijgen maar ook alle andere vormen van natuur, waarin we kwaliteitsniveaus bepalen en op basis van échte cijfers ook kunnen bepalen hoeveel die kwaliteit ons gaat kosten.

Op voorhand 20.000 euro beschikbaar stellen, gaat ons nu te ver. De motie, die gemeenteraad in juli van dit jaar aannam, blijft wat ons betreft daarom gehandhaafd. College, voer de motie uit en geef de raad de mogelijkheid om échte keuzes te maken op het gebied van natuur in onze gemeente. Het begint nu pas!