Kaag en Braassem, 21 december 2016 – Bij het vaststellen van de begroting vorige maand, heeft de gemeenteraad €75.000 vrijgemaakt voor initiatieven van inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. Bij de behandeling van de begroting diende PRO een amendement in voor het organiseren van een initiatievenmarkt en dat werd door een overgrote meerderheid in de gemeenteraad gesteund. Iedereen die een idee heeft om Kaag en Braassem groener, speelvriendelijker, veiliger of gewoon beter te maken, vragen we om dat idee te presenteren op een initiatievenmarkt. Wellicht wordt jouw idee op 22 februari uitgekozen om ten uitvoering te brengen.

Aanmelden

Inwoners kunnen hun idee uitwerken, door onderstaande informatie op papier te zetten:

  • Wat wil je gaan doen?
  • Op wie is het initiatief gericht en hoe profiteren inwoners daarvan?
  • Wat is er nodig om het idee te realiseren?
  • Wat doe je zelf en waarvoor vraag je geld van de gemeente?
  • Wanneer kan je initiatief gerealiseerd worden?
  • Hoe ziet de planning van de uitvoering van activiteiten eruit?

Het uitgewerkte idee stuur je vervolgens per mail naar de griffie, de ondersteunende dienst van de gemeenteraad. Dit kan via griffie@kaagenbraassem.nl. Je idee insturen kan ook via het digitale formulier ‘Aanmelden initiatievenmarkt’. Inschrijven dient uiterlijk 22 januari te gebeuren.

Initiatievenmarkt 6 februari

Na aanmelding kunt u uitgenodigd worden om deel te nemen aan de initiatievenmarkt op 6 februari. Dat is een plek waar iedereen zijn ingediende initiatief kan presenteren aan de gemeenteraad. Je krijgt een marktkraam die je naar eigen inzicht kunt inrichten en aankleden. De raadsleden en burgerraadsleden lopen bij je kraam langs en het is aan jou om hen te overtuigen van het belang van je initiatief.

Beoordeling ideeën

De ingediende initiatieven worden beoordeeld op het belang voor de gemeenschap, de originaliteit, het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid en sociale omgeving en de zelfwerkzaamheid. Een jury gevormd uit inwoners van Kaag en Braassem adviseert daarbij de gemeenteraad en beoordeelt de initiatieven. Na de initiatievenmarkt en de input van de jury, bespreken de zes fracties van de gemeenteraad de gepresenteerde initiatieven. De basis voor de beoordeling is zowel het raadsakkoord  ‘Anders denken Anders Doen’ als de eigen politieke prioriteit van een fractie.

Uitslag & uitvoering ideeën

Op 22 februari is er een speciale ‘initiatieven raadsvergadering’ waarin de gemeenteraad stemt over de initiatieven. Iedereen is van harte uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn en de uitslag live te volgen. De gekozen initiatieven ontvangen een financiële bijdrage. Het college gaat samen met werknemers van de gemeente helpen jouw plan uit te voeren.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Kaag en Braassem. Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen met de griffie via het algemene nummer van de gemeente: 071-3327272.