Kaag en Braassem, 17 oktober 2013 – Een veilige, mooie, toegankelijke en recreatieve gemeente. Dat is de gemeente die Kaag en Braassem wil zijn. Dat is niet altijd makkelijk, want met al die wegwerkzaamheden waan je je soms eerder in een doolhof dan in het mooie Kaag en Braassem. Broodnodig dus dat de gemeente de bewegwijzering gaat aanpakken. Soms zijn straten, wijken en zelfs dorpen niet te vinden door een gebrek aan verkeersborden, op andere punten staan er zoveel dat niemand ze meer begrijpt.

Om orde te scheppen in de wirwar aan borden in de openbare ruimte ontwikkelt de gemeente nu een richtlijn. Deze richtlijn moet duidelijkheid scheppen over de bewegwijzering in onze gemeente. Een extern bedrijf gaat vervolgens aan de slag om de bebording in de hele gemeente op orde te brengen.

Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de recreatieve sector, het bedrijfsleven en het verenigingsleven help de gemeente om de richtlijn op te stellen. Dat moet uiteindelijk leiden tot een eenduidige, nette toeristische, recreatieve, maatschappelijke (objectbewegwijzering) en industriële objectbewegwijzering.

Werkgroep

Wie zelf op- of aanmerkingen heeft over de bewegwijzering in de gemeente, kan contact opnemen met een van de vertegenwoordigers in de werkgroep.

Vanuit de recreatieve sector zijn dit:

  • Jacques Glaudé vanuit Kaag en Braassem Promotie info@glaude.nl
  • Wouter van Leersum vanuit de recreatiewerkgroep van Ondernemersvereniging Kaag en Braassem Oost info@vanleersum.com

Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door:

  • Joor Wijsman en Johan de Graaf als afgevaardigden van het Economisch Overleg Platform  (EOP) wijsman@hetwasstation.nl of johan@bouwbedrijfdegraafbv.nl

Het verenigingsleven participeert in de werkgroep met: