Kaag en Braassem, 16 april 2015 – Op woensdag 29 april van 19.30 uur – 21:00 uur is er een bijeenkomst over de herziening van het bestemmingsplan Baan en Sotaweg in het gemeentehuis. Wij nodigen alle inwoners en betrokkenen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Praat mee over uitgangspunten
Bij de herziening van het bestemmingsplan Baan en Sotaweg willen we graag anders doen, inwoners moeten aan de voorkant van het proces betrokken worden.
Wanneer is de voorkant? Wat ons betreft is de voorkant wanneer er gestart gaat worden met het bestemmingsplan. Dus nog voordat de nota van uitgangspunten opgesteld gaat worden door het college en vastgesteld voor de raad.

Aanmelden kan door uiterlijk 27 april a.s. een e-mail te sturen naar griffie@kaagenbraassem.nl

Meer informatie herziening bestemmingsplan Baan en Sotaweg

Proces bestemmingsplan
Een bestemmingsplanproces bestaat normaal gesproken uit nota van uitgangspunten, voorontwerp, ontwerp en definitief bestemmingsplan. Door mee te praten over de uitgangspunten (voorkant) zorg je dat er minder inspraak aan de achterkant nodig zal zijn. Voorheen als een nieuw/herzien bestemmingsplan aan de orde kwam dan was er al een voorontwerp, nu worden de inwoners bij de start het proces betrokken.

Volgens het raadsakkoord en visie van PRO is het belangrijk  om ‘Geen inspraak aan de achterkant te hebben maar invloed aan de voorkant’. De invulling  hiervan willen wij graag met inwoners bepalen.