Eind 2013 richtten we PRO Kaag en Braassem op. We deden mee aan twee gemeenteraadsverkiezingen en kregen twee keer genoeg stemmen om een serieus verschil te kunnen maken voor onze belangrijkste inhoudelijke standpunten, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werk en onderwijs. Maar die standpunten waren niet de belangrijkste reden dat PRO destijds ontstaan is. Dat was namelijk het teweeg brengen van een grote politieke verandering: de kloof tussen inwoners en gemeentepolitiek verkleinen en elkaar echt verder helpen. Hoe dan?

(Geen zin om te lezen? Bekijk deze video voor een samenvatting uit 2013: dit wil PRO bereiken in Kaag en Braassem)

Wat willen we veranderen?

De onvrede over ‘de politiek’ is groot. Tegelijkertijd is het angstvallig stil bij de ledenadministraties van politieke partijen (slechts 2,4% van de mensen is lid van een politieke partij). Laat staan dat er genoeg mensen zijn die een actieve rol willen vervullen bij een politieke partij of vereniging. Terwijl dat juist de plek is waar iedereen welkom is om zijn stem te laten horen en het anders en beter te doen. De plek waar je echt een verschil kunt maken voor je eigen woon- en leefomgeving. PRO Kaag en Braassem wil van “zij daar in het gemeentehuis doen toch wat ze willen” naar samen oplossingen zoeken voor problemen en uitbouwen waar we trots op zijn. Met elkaar een bijdrage leveren aan de gemeente, omdat je omgeving daar beter van wordt en omdat je er zelf een goed gevoel van krijgt.

Waarom is PRO opgericht?

Verandering is nodig, zo kwam een aantal initiatiefnemers in 2013 tot de conclusie. Het was het begin van PRO Kaag en Braassem. Wat doet PRO dan anders? Wij leveren bijvoorbeeld een visie op hoofdlijnen, in plaats van mooie beloftes in verkiezingstijd die zelden waargemaakt worden. De wereld verandert namelijk continu. Met onze visie op hoofdlijnen weten inwoners waar zij voor stemmen, en op welke onderwerpen wij er alles uit zullen slepen wat er in zit. Aan die visie werken wij samen met inwoners, ondernemers en ambtenaren. Zo benutten we de kennis in onze gemeente veel beter. Wij willen niet praten óver, maar mét betrokkenen.

10 speerpunten van PRO

  1. VERNIEUWING: PRO Kaag en Braassem werkt aan vernieuwing.
  2. KRACHT: PRO Kaag en Braassem benut kracht in onze gemeenschap.
  3. WONINGBOUW: PRO Kaag en Braassem wil woningbouw naar behoefte: betaalbaar, voor starters, senioren en werkt aan doorstroming.
  4. ONDERNEMERSCHAP: PRO Kaag en Braassem ondersteunt ondernemerschap. Ondernemers zijn de spil van de gemeenschap. De gemeente is dienstverlenend en dereguleert waar mogelijk.
  5. WERK: PRO Kaag en Braassem wil werk voor onze inwoners. Werk is de beste sociale zekerheid. Sociale regelingen zijn geen hangmat, maar een vangnet.
  6. RECREATIE: PRO Kaag en Braassem wil een verdere ontwikkeling van onze gemeente als recreatiegemeente
  7. LEEFBAARHEID: PRO Kaag en Braassem staat voor een gemeente die schoon, bereikbaar, heel en veilig is.
  8. ZELFSTANDIG: PRO Kaag en Braassem wil een gemeente zijn die zelfstandig blijft door voorop te lopen in regionale samenwerking.
  9. LASTENDRUK: PRO Kaag en Braassem wil de lastendruk voor inwoners niet laten stijgen.
  10. EERLIJK: PRO Kaag en Braassem vertelt het eerlijke verhaal, net als de gemeente die wij voor ogen hebben.