Huh, een debat over een gemeentelijke fusie, op voordracht van PRO en SvKB? Bij PRO Kaag en Braassem zijn we net zo verrast als menig andere inwoner over het bericht van Studio Kaag en Braassem en de thema-avond van SvKB. Voor de duidelijkheid: een fusie heeft niet onze voorkeur.

Thema-avond SvKB

SvKB organiseert een thema-avond over een fusie. Tot grote verbazing van PRO. Het thema van de avond zet inwoners op het verkeerde been en besmet een broodnodige discussie over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. SvKB zet de discussie onnodig op scherp.

Wat wil het college?

In de Samenwerkingsagenda staan de afspraken van het college en de onderwerpen waar komende jaren nog over gediscussieerd wordt. Over een gemeentelijke fusie staat het volgende in de Samenwerkingsagenda:

In de komende vier jaar bepalen we of, en zo ja op welke manier, we de vragen van de toekomst zelfstandig kunnen beantwoorden en of de huidige samenwerkingsverbanden hiervoor toereikend zijn of dat er andere maatregelen of allianties nodig zijn.

We geven toe: dit is misschien niet het duidelijkste stukje tekst ooit geschreven. Laten we dan nu heel duidelijk zijn: PRO Kaag en Braassem wil zelfstandig blijven. Wat PRO betreft voeren we geen discussie over fuseren, maar juist over wat we zelf kunnen. Daarnaast kijken we dan voor welke onderwerpen we samenwerking nodig hebben.

Waarom wil PRO Kaag en Braassem niet fuseren?

PRO vindt dat de gemeente taken op het gebied van ondersteuning, (jeugd)zorg, werk en inkomen dicht bij huis moet organiseren. De gemeente kan dat niet alleen, maar deelt die verantwoordelijkheid steeds meer met inwoners, verenigingen en dorpen. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit met elkaar aankunnen, en zo onze identiteit kunnen behouden. Groot worden door klein te blijven, is de ambitie van PRO.

Wat bedoelt PRO dan met ‘kijken waar we samenwerking voor nodig hebben’?

Een gemeente van 25.000 inwoners kan niet alles zelf. We werken daarom op verschillende manieren samen. We hebben onze buren nodig. Zo maken we gebruik van musea en theaters, maar ook van voorzieningen als (beroeps)onderwijs, ziekenhuizen, detentiecentra en verslavingszorg. We werken dus samen om dure, specialistische voorzieningen beschikbaar en toegankelijk te houden voor onze eigen inwoners. En bijvoorbeeld om overheadkosten beperkt te houden, of om risico’s te delen, of om kennis te delen. Heel belangrijk! Want alleen door samen te werken, kunnen we zelfstandig blijven.

Heb je hier vragen of opmerkingen over? Laat het ons weten via info@prokaagenbraassem.nl.

 

Tekst: tekst van de koning