Welke projecten in Kaag en Braassem krijgen prioriteit en geven we budget? Op 14 januari stelde de raad vast welk percentage aan risico’s afgedekt moet zijn binnen de begroting. Diezelfde avond was er een markt waarbij vertegenwoordigers van verschillende projecten bevraagd konden worden om de raad te helpen bij de keuze: welke projecten worden daadwerkelijk gerealiseerd? PRO kiest voor economie, onderwijs en sport. Lees hier wat wij prioriteit geven, en hoe we tot die keuze komen.

De gemeente Kaag en Braassem heeft veel plannen voor de komende jaren. Die plannen staan in de samenwerkingsagenda 2018-2022, die na de verkiezingen is opgesteld door de politieke partijen samen. In de meerjarenbegroting is ruimte om een aantal wensen nu al concreet te begroten en in gang te zetten. Omdat we niet helaas alles tegelijk kunnen, gaat het om een deel van de ambities en beslissen we dus welke ideeën en projecten nu prioriteit krijgen. Dit besluit is snel nodig, zodat de plannen snel gerealiseerd kunnen worden.

PRO zegt nu ‘ja’ tegen

 • IKC Leimuiden
 • IKC Oude Wetering
 • IKC Rijnsaterwoude
 • Kunstgrasvelden
 • Planontwikkeling bedrijventerrein
 • Sociale woningbouw Connexxionterrein
 • Vergroenen openbare ruimte
 • Zwembad De Tweesprong

PRO zegt óók ‘ja’ tegen

 • IKC Woubrugge
 • Herinrichting Sportpad
 • Winkelhart Noordplein – Zuidplein

(Beide lijsten in alfabetische volgorde.)

Het verschil met het eerste en het tweede lijstje, is dat er voor de Nu-lijst direct budget beschikbaar is. De projecten op die lijst krijgen prioriteit. De Ook-lijst volgt in een later stadium; er is nu nog niet genoeg geld beschikbaar om deze projecten meteen uit te voeren, of de projecten hebben nog geen concrete begroting.

Is er dan niet genoeg geld om de hele samenwerkingsagenda uit te voeren?

Nu nog niet. We starten met de projecten die we nu prioriteit gegeven hebben. Vervolgens krijgt het college opdracht om geld te vinden in de begroting. Bijvoorbeeld door activiteiten die we voorgaande jaren deden niet meer te doen, of door ze voor minder geld te doen.

Over de herinrichting van het Sportpad

Wat een energie, wat een betrokkenheid op het Sportpad in Roelofarendsveen/Oude Wetering. Zowel het IKC Oude Wetering als De Tweesprong en álle verenigingen aan het Sportpad (Sportpad United) pleiten voor een integrale benadering van de gehele ruimte daar, en daarmee voor toekomstbestendige voorzieningen voor de komende 50 jaar. PRO is een groot voorstander van het op zoek gaan naar integrale mogelijkheden. Niet alleen naar de kosten, maar zeker ook naar de opbrengsten in financiële en maatschappelijke zin. Er worden al stappen gezet met een vooronderzoek, dat vervolgens moet leiden naar een totaal integraal plan. Hierdoor is het nu nog niet mogelijk om ‘ja’ te zeggen: de plannen zijn immers nog niet helemaal helder. Maar tegen het verder ontwikkelen van dit plan zegt PRO juichend ‘ja’, en zorg ervoor dat beide plannen elkaar ruimtelijk niet in de weg zitten!

Wat moeten de vertegenwoordigers van projecten die moeten wachten nu doen?

De plannen kunnen verder ontwikkeld worden, zodat er een integraal toekomstbestendig plan komt. Verder spoort PRO de gemeente en verenigingen aan om samenwerking te zoeken met elkaar. De financiële consequenties van de plannen worden straks niet alleen gedragen door de gemeente, maar ook de clubs hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. De boodschap van PRO: ga door met plannen maken, en de financiële opgaven en oplossingen volgen later.

Verbinding Noordplein-Zuidplein

Op dit moment is er geen budget voor dit project. Als het aan PRO ligt wordt snel geld vrij gemaakt, zodat dit plan wel alsnog op korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden. 

Hoe veel financiële ruimte heeft Kaag en Braassem?

De gemeente is financieel gezond en begroot altijd ruim. Dat is fijn. Daarnaast moeten we in de begroting altijd rekening houden met risico’s (zaken die zich mógelijk voordoen). Daar moeten we een bedrag voor opnemen in de begroting. Op dit moment hebben we in ons beleid staan dat we het totaal aan risico’s voor 140% kunnen afdekken. Het is zelfs zo geweest dat we in voorgaande jaren percentages haalden die lagen tussen de 300 en 400%. Dit vinden wij onzin. Het is een extra veiligheid inbouwen die niet nodig is. PRO is van mening dat als we als gemeente de risico’s goed in kaart brengen, we ook realistischer kunnen begroten en kan deze ratio dus naar 1.0 (100%). Zo houden we meer geld over voor de ambities die we hebben.