Er is een gigantische ontwikkeling gaande in Kaag en Braassem waar iedere inwoner van onze gemeente de gevolgen van zal merken: de komst van Integrale KindCentra (IKC’s). In juni werd de raad uitgenodigd voor een rondgang langs de verschillende IKC’s in ontwikkeling. Tanja van Klink en Sandra de Wagenaar gingen mee namens PRO Kaag en Braassem, Floris Schoonderwoerd als organiserend wethouder. Tanja doet verslag van hun bevindingen.

Bij IKC’s werken scholen, kinderopvangorganisaties en waar mogelijk cultuur- en sportverenigingen samen om kinderen van 0 tot 12 jaar alle mogelijkheden te bieden om veilig en gezond op te groeien en zich te ontwikkelen. Bij IKC’s wordt de jeugd gevormd, en dus de toekomst van onze dorpen. PRO is een groot voorstander van IKC’s. Wij willen investeren in de toekomst, en dus in de jeugd. Goede onderwijshuisvesting is daar een belangrijk onderdeel van. Extra enthousiast zijn wij over het feit dat scholen, kinderopvangorganisaties en sportverenigingen elkaar weten te vinden en elkaar helpen en versterken. Wij ondersteunen dat door partijen samen te brengen die meerwaarde voor elkaar hebben, en door deze partijen de ruimte te geven om hun ideeën uit te voeren. Ook financieel: als we dit doen, doen we het graag in één keer goed. PRO wil niet bezuinigen op de jeugd en onze toekomst.

Ontmoeting boven dikke pakken papier

De rondgang langs de IKC’s werd georganiseerd nadat verschillende partijen vonden dat de raad te weinig werd meegenomen in de ontwikkeling. PRO deelt niet de angst dat de raad straks niets meer te zeggen heeft over de IKC’s en de manier waarop ze ontwikkeld worden. Wij vertrouwen op de organisaties die zich hiermee bezighouden: zij zijn immers de specialisten die weten wat de jeugd nodig heeft, en zij moeten straks in de IKC’s (samen)werken. Wel juichen we toe dat we geïnformeerd worden door een rondleiding: alle betrokkenen spreken en met eigen ogen zien hoe het ervoor staat, vinden wij veel waardevoller én efficiënter dan elkaar dikke pakken papier te versturen. Complimenten dus voor dit initiatief!

IKC Leimuiden: aandacht voor infrastructuur

In Leimuiden waren we welkom bij basisschool De Kleine Wereld. Drie basisscholen in Leimuiden fuseren en gaan een intensievere samenwerking aan met kinderdagverblijf Snoopy. Zij hebben elkaar goed gevonden in die samenwerking. Dat werd niet alleen verteld, maar straalden ze echt uit. Als het IKC straks open is en de nieuwe ‘bewoners’ hun draai gevonden hebben, staan de organisaties open voor samenwerkingen met andere partijen om samen het pand slim te gebruiken. Verder zijn de organisaties in gesprek met de omwonenden, die zich zeer betrokken tonen. Knelpunten in het proces zijn nog de infrastructuur en parkeergelegenheid. Enerzijds is er behoefte aan parkeergelegenheid dichtbij, zodat ouders hun kinderen makkelijk kunnen brengen en halen bij het kinderdagverblijf. Anderzijds is autoluwte juist gewenst voor kinderen die te voet of op de fiets naar school komen. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden worden de onder- en bovenbouw tijdelijk gesplitst en ondergebracht in de twee overgebleven scholen. Die twee panden gaan tegen de vlakte zodra de nieuwbouw klaar is. Voor de ruimte die dan ontstaat zijn genoeg ideeën: groen, een veilige infrastructuur en genoeg parkeerruimte staan op het wensenlijstje.

IKC Hoogmade: goed doordachte plannen met enthousiasme waargemaakt

Recente foto werkelijkheid. Met dank aan Kees Hagenaars.

Kees Hagenaars (directeur basisschool Ter Does) en Johan Vriesema (directeur Floreokids) begroetten ons enthousiast bij een pand dat op het oog in niets op een basisschool lijkt. Het gebouw is aan de buitenzijde 40 jaar onderhoudsvrij, energieneutraal en ontzettend charmant. De 3 m2 groen die per kind de norm is, wordt ruim overtroefd en op de speelplaats worden seizoenstuinen aangelegd. Er wordt slim omgegaan met de ruimtes, zodat de samenwerking optimaal tot zijn recht kan komen. Die samenwerking vindt niet alleen tussen de school en de kinderopvang plaats: alle partijen die iets voor kinderen betekenen, zijn welkom om de mogelijkheden te bespreken. Ook aannemer Verbij was aanwezig bij de rondleiding, en al snel werd duidelijk dat iedereen fantastisch samenwerkt in dit traject. De partijen hebben goed nagedacht over alle fasen en over manieren om overlast voor de kinderen te voorkomen. De aannemer heeft alles gedaan om creatief met het budget om te gaan en wel aan de vraag te kunnen voldoen. Het was prachtig om te zien hoe de goed doordachte ideeën tot uitwerking komen. Een mooie kans om andere IKC’s in wording hier alvast van te laten proeven!

IKC Roelofarendsveen en Oude Wetering: complete leefwereld voor kinderen creëren

De laatste school die we bezochten staat samen met kinderopvangorganisatie Kindkracht voor de grootste uitdaging. Zij hebben een mooi en ambitieus plan. Hun wens: een complete leefwereld creëren voor de kinderen. En niet alleen door met elkaar een samenwerking aan te gaan, maar door het project te realiseren aan het Sportpad en ook de samenwerking met de sportclubs te zoeken. De scholen en kinderopvangorganisatie hebben de samenwerking met elkaar gevonden. Tijdens mooie sessies met elkaar hebben ze geproefd van elkaars vakgebied. De samenwerking tussen SSBA en Kindkracht is al in volle gang en de werkzaamheden worden al verweven. Zo worden bij de Kiem in Roelofarendsveen al pedagogisch medewerkers in gezet als klassenassistent. Een van de voordelen van de samenwerking tussen hen is de soepelere overgang van de kinderopvang naar de basisschool, maar bijvoorbeeld ook vroegsignalering. ‘Meer kennis en kunde onder één dak’ is het motto van de verschillende organisaties. Zij willen het IKC benutten om leerkrachten in hun kracht te zetten. Drie scholen bij elkaar is niet niks. Worden ze onafhankelijk van elkaar? Of toch samen één? En welke vorm onderwijs willen ze bieden? Hier lijken ze langzaam uit te gaan komen, met veiligheid en geborgenheid voor de kinderen als rode draad.

SportpadUnited

Helemaal passend bij de samenwerking die rondom de IKC’s gezocht en gevonden wordt, was de presentatie van SportpadUnited. Binnen SportpadUnited kijken verschillende sportverenigingen samen naar de toekomst. De sportverenigingen willen graag op dezelfde plek blijven in hun veilige omgeving. Dat betekent dat ze creatief met de beperkte ruimte moeten omgaan, zeker als er een IKC in het gebied komt. Daarom praten ze over het delen van voorzieningen, zoals een kantine, een gezamenlijke fietsenstalling en slim gebruik van parkeergelegenheid. Natuurlijk is ook infrastructuur een belangrijk aandachtspunt.

 

Redactie: tekst van de koning