Kaag en Braassem, 26 mei 2015 – PRO Kaag en Braassem heeft maandag 18 mei een initiatiefvoorstel ingediend om de recreatie binnen Kaag en Braassem een impuls te geven. Dit heeft PRO in samenwerking gedaan met D66 en Samen voor Kaag en Braassem.

Recreatie is één van de tien speerpunten uit de visie van PRO: Samenwerking in de recreatiesector en marketing van ons totale gebied is van essentieel belang. De schoonheid en veelzijdigheid van onze gemeente en het creatief ondernemerschap moeten bij elkaar gebracht worden zodat het totaalconcept Kaag en Braassem meer zal worden dan de som der delen.

Tot op heden blijft het echter bij rapporten en onderzoeken die stellen dat Kaag en Braassem ‘potentie’ heeft en enkele initiatieven van ondernemers. Een marktconsultatie kan helpen om nuttige en essentiële informatie van marktpartijen boven tafel te krijgen die uitwijzen waar de potentie zich bevindt en wat wij als gemeente moeten doen om die potentie te benutten. De marktconsultatie moet zich met name richten op de mogelijkheden van private investeringen naast de collectieve investeringen waar het meerjareninvesteringsplan zich op richt. Dit meerjareninvesteringsplan is opgesteld door Stichting Kaag en Braassem promotie, de gemeente en ondernemers. Op basis van deze informatie kunnen  we vervolgstappen formuleren.

Hans Klink: “Om bovenstaande te bereiken is PRO van mening dat het op orde brengen van fiets-, wandel- en vaarroutes alleen niet voldoende zijn om écht een recreatiegemeente te worden/zijn waar meer bezoekers komen die ook langer blijven. Naast het aanzicht van onze gemeente is dit goed voor economie en werkgelegenheid.”

Het voorstel is door de voltallige gemeenteraad aangenomen waardoor dit een vervolg gaat krijgen. Wij houden u op de hoogte!