De Rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren verschillende taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen overgedragen aan de gemeenten. Dat betekent dat Kaag en Braassem niet alleen meer verantwoordelijk is voor paspoorten en bouwvergunningen, maar veel belangrijkere taken heeft gekregen: een vangnet creëren voor mensen die zorg, begeleiding of hulp nodig hebben. In de Maatschappelijke Agenda (MAG) van Kaag en Braassem is uiteen gezet dat de gemeente stuurt op maatschappelijke effecten en resultaten (het ‘wat’) en dat maatschappelijke partners (o.a. professionals, (vrijwilligers)organisaties en verenigingen) gaan over de uitvoering (het ‘hoe’). Raadsleden kregen in de afgelopen weken de gelegenheid om te kijken hoe Tom n de Buurt, de Driemaster en het kernteam daar uitvoering aan geven. PRO Kaag en Braassem was erbij.

Hangout

Raadslid Thea Wesselman en burgerraadslid Evert Henrotte van PRO zijn naar de Hangout in Oude Wetering geweest. Jongeren kunnen hier elke woensdag en vrijdag terecht om te chillen, poolen, muziek luisteren en bij te praten over van alles en nog wat. Jeugdwerkers zijn aanwezig om de jongeren met raad en daad bij te staan, eenvoudigweg een goed gesprek mee te voeren of een schouder te bieden voor hen die het nodig hebben.

Broodnodig

Wesselman en Henrotte spraken met de jongeren en jongerenwerkers van hulpverleningsorganisatie de Driemaster. Zij waren met name onder de indruk van het feit dat de Hangout zo’n broodnodige voorziening blijkt te zijn waar veel jeugd gebruik van maakt. Henrotte: “Je verwacht niet dat in een hechte gemeenschap als Kaag en Braassem achter vele voordeuren problemen schuil gaan. Maar het is wel zo. De jongerenwerkers bieden deze jeugd coaching, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van problemen onder meer met school, drugs, alcohol, vandalisme en gewoon meedoen met de maatschappij.” “Je kon merken dat de Hangout echt een veilige plek was voor deze jeugd”, vult Wesselman aan. “Een veilige plek die ze thuis helaas lang niet altijd hebben. Wij waren tijdens dit werkbezoek dan ook zeer onder de indruk van alle verhalen, maar ook over de stappen die worden gezet om jongeren te leren hun talenten verder te ontwikkelen.”

Kookcafé

Bij het Kookcafé in Jacobus in Oude Wetering komen 10 tot 12 deelnemers elke week bijeen om samen te koken en te eten. De groep doet samen de boodschappen, maakt hetmenu, bewaakt het budget, kookt, eet en maakt de keuken weer schoon. Belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen mee doet en dat iedereen telt. “Wat mooi om te zien hoe zo’n enthousiaste groep mensen aandacht aan elkaar schenkt en plezier maakt”, zegt Thea Wesselman. “Dat lijkt eenvoudig, maar als je weet dat de deelnemers elkaar niet kenden en allen individuele hulpvragen hebben, dan is dat niet vanzelfsprekend. Ik heb met eigen ogen kunnen zien dat samen koken deze deelnemers zelfvertrouwen geeft en sociale interactie biedt. Dat werkt ook door in het dagelijks leven van deze deelnemers en heeft daardoor een heel positief effect.”

Woudsoord

Tom in de Buurt heeft het kookcafé opgezet.  Daar was in begin begeleiding bij aanwezig, maar de groep deelnemers weet zich inmiddels zo goed te redden dat die begeleiding niet meer nodig is, maar altijd telefonische beschikbaar is. Wesselman: “Ik hoop dat het kookcafé ook in locatie Woudsoord van WIJdezorg in Woubrugge kan starten. Een keuken is er en het kookcafé voorziet in een behoefte!”

Spreekuur

Tot slot was PRO aanwezig op het spreekuur in de kantine van DOSR waar mensen terecht kunnen met hulpvragen. De Driemaster, de Papierwinkel, Vluchtelingenwerk, Tom in de Buurt en het Kernteam organiseren het spreekuur gezamenlijk. Er zijn mensen die regelmatig naar het spreekuur komen met een vraag of voor een praatje, maar regelmatig wandelen er ook nieuwe bezoekers binnen die bijvoorbeeld door de huisarts zijn doorverwezen. “Ik was echt verbaasd over de bedrijvigheid”, zegt Wesselman. “Aan verschillende tafels zaten groepjes mensen te praten,  samen achter een laptop of met stapels papieren. Doordat alle professionele hulpverleningsorganisaties hier samenwerken, zijn de lijntjes kort. Zo kon een medewerker van de Papierwinkel bijvoorbeeld direct een urgente situatie aanmedlen bij de Voedselbank. Het is fijn om te zien dat de drempel om zo’n spreekuur te bezoeken laag genoeg is voor mensen en zij hier om hulp durven te vragen.”

Wesselman heeft nog wel een advies: de verwijzing naar de ouderenadviseur kan beter. Wesselman: “Laat de ouderenadviseur deel uitmaken van het Kernteam. Dan is dit loket er echt voor iedereen van 1 tot 100.”