Kaag en Braassem, 6 juli 2015 – De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft vanavond de belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de komende periode vastgesteld. In de zogenaamde Perspectiefnota is onder meer vastgesteld dat er de komende jaren flink geïnvesteerd wordt in de openbare ruimte en het groen, recreatie en dat de gemeente meer wil doen op het gebied van duurzaamheid.

Daarnaast wordt de afvalstoffenheffing voor inwoners verlaagd, stijgen de lasten niet verder dan de inflatiecorrectie en kan de gemeente flink gaan investeren in verbetering van de communicatie, waaronder een verbetering van de gemeentelijke website.

PRO Kaag en Braassem is blij met de beleidsdoelstellingen uit de perspectiefnota en heeft geconstateerd dat het afgelopen jaar vooral in het teken stond van het ontwikkelen van nieuw beleid. Onder de noemer ‘En nu meters maken!’ verwacht PRO dan ook dat 2016 een belangrijk jaar wordt waarin veel beleidsrijke thema’s op de agenda staan.

Om te laten zien dat wij in elk geval aan de slag willen, hebben we recentelijk een economische visie opgesteld die we het college meegeven bij de uitwerking van het economisch beleid.