Leimuiden, 8 december 2014 – Het plan van WMDL voor het dorpshart bestaat uit bijna 70 woningen voor verschillende doelgroepen, ruimte voor winkels en zorgvoorzieningen en een dorpshaven met een nieuwe plek voor Café René. Daarnaast worden zowel het noordelijk als het zuidelijk deel van het dorpshart integraal ontwikkeld.

Het plan, dat op veel steun kan rekenen onder de inwoners, volgt op eerdere plannen van projectontwikkelaar Leyten die niet tot uitvoering kwamen nadat de crisis toesloeg. Ook een voorstel van Woondienst Aarwoude voor veertig appartementen in het noordelijk deel van het dorpshart, haalde het net niet. Thijs Brambach: “Toch verdient het initiatief van Woondienst Aarwoude lof, want Aarwoude was bereid fors te investeren in Leimuiden en zijn nek uit te steken.”

“Vooral het feit dat Noord en Zuid nu samen ontwikkeld worden, spreekt veel inwoners van Leimuiden echter aan”, vervolgt Brambach. “Ik ben daarom blij dat wij hebben gevraagd om, na het voorstel van Woondiensten Aardwoude, iets meer tijd te nemen en het plan van WMDL een kans te geven. Het getuigt ook van lef dat de gemeenteraad gehoor heeft durven geven aan de wens van de inwoners om zo’n groot initiatief tot uitvoering te brengen. Hoewel het plan van WMDL er hartstikke mooi uit ziet, zijn de risico’s natuurlijk ook groter dan bij samenwerking met een kapitaalkrachtige partij als een woningcorporatie of een projectontwikkelaar. En als het fout gaat, draait de gemeente uiteindelijk altijd op voor de gevolgen.”

De eerste aanzet ziet er in elk geval positief uit. De gemeente heeft het plan door een econoom laten doorrekenen en daaruit blijkt op dit moment voldoende zekerheid voor uitvoering. Bovendien hebben verschillende projectontwikkelaars en investeerders interesse getoond voor de realisatie.

De werkgroep heeft nu tot uiterlijk 31 maart 2015 de tijd om de eerste belangrijke stappen te zetten. Het gaat dan om het kiezen van een rechtsvorm (bijvoorbeeld een bv of vof), het vinden van een risicodragende ontwikkelaar en het overdragen van de gemeentelijke gronden (locatie Maarse en Kroon) aan de gevonden rechtsvorm of ontwikkelaar.