Kaag en Braassem, 1 februari 2015 – We zien het maar al te vaak. Een initiatiefnemer heeft een plan en wil dit tot uitvoering brengen. Het past binnen de gemeentelijke kaders of soms net iets daarbuiten. Het plan gaat de procedure in en op het moment dat de procedure aan het einde is, als de politiek er nog wat van moet vinden, gaat de buurt in verweer. Het beeld van wellicht een mooi plan, wordt negatief en de procedure vertraagd. Vaak door onvoldoende betrokkenheid bij de totstandkoming van het plan ontstaat weerstand. Zowel de initiatiefnemers als de gemeente en eventuele bezwaarmakers hebben totaal geen baat bij een stroef proces. Dit vraagt om een akkoord vooraf: Het Burenakkoord.

Omgevingswet
Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de nieuwe omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het straks makkelijker is om projecten te starten. De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting in 2018 in werking treden.

Eerder schreef Ruud van der Star van PRO Kaag en Braassem in zijn blog (http://bloginopruud.blogspot.nl) dat een vergunning best in een dag af te geven is en een bestemmingsplan in een week te ontwerpen valt. Door sommigen werd hij voor gek verklaard, maar uiteindelijk is het binnen de gemeente Kaag en Braassem straks wel mogelijk om binnen acht weken een innovatief bestemmingsplanproces te doorlopen! Dit snelle en nieuwe proces richt zich op vier pijlers: Betrokkenheid, Helder proces, Draagvlak, Tijdwinst.

Burenakkoord
Het Burenakkoord is ook één van de vernieuwende ideeën ter verbetering van ruimtelijke processen. Het Burenakkoord geeft inwoners en ondernemers meer ruimte, zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid bij het bouwen en verbouwen in de eigen (leef)omgeving. Als je bij het aanvragen van een vergunning kunt aantonen dat de buurt het plan steunt, is de kans op medewerking van de gemeente groter en het doorlopen van de procedure makkelijker. Zo ontstaat tevens meer ruimte om eventueel af te kunnen wijken van gemeentelijke kaders en meer ruimte voor eigen initiatieven.

Het hebben van een akkoord leidt overigens niet automatisch tot het verlenen van een vergunning. Afwijken van het bestemmingsplan kan, maar het moet ook passen binnen de gemeentelijke ambities of regels van andere overheden.  Je stimuleert als gemeente initiatiefnemers eerder draagvlak te vinden voor hun eigen plan. Zo helpt ook het burenakkoord bij het verbeteren van het ruimtelijk proces.

Nu al eenvoudig beter
En zo zijn er nog veel meer ideeën om de procedures in de leefomgeving te verbeteren. Laten we nu al beginnen met het eenvoudig en beter maken van ruimtelijke procedures in opmaat naar de nieuwe omgevingswet.

Kijk ook eens op:

http://www.nualeenvoudigbetermagazine.nl
http://www.houdheteenvoudig.nl
http://www.omgevingswetportaal.nl