Kaag en Braassem, 22 juni 2015 – Het scheiden van afval in Kaag en Braassem moet beter. De inwoners van de gemeente leveren jaarlijks ruim 100 kilo te veel in aan restafval (grijze container).

Geef jouw mening
De gemeente heeft een enquête uitgezet waarin inwoners hun wensen kunnen aangeven op het gebied van afvalscheiding. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het nieuwe inzamelbeleid dat na de zomer wordt opgesteld. Vul nu de enquête in. Invullen kan tot en met 12 juli 2015.

Verder lopen of betalen voor eigen afval
Ben je bereid om verder te lopen voor het wegbrengen van jouw restafval of wil je liever betalen voor elke keer dat je restafval aanbiedt? In de enquête komen verschillende inzamelmethoden aan bod zoals een extra minicontainer aan huis voor verpakkingen, restafval in een verzamelcontainer (omgekeerd inzamelen) of betalen per keer dat inwoners het afval aanbieden (tariefdifferentiatie).

Van afval naar grondstof
De huidige manier van afval inzamelen in de gaat via minicontainers. Huis-aan-huis worden GFT, plastic en restafval opgehaald. Papier wordt opgehaald door verenigingen en voor glas en textiel zijn verzamelcontainers. In 2014 werd met deze methode 229 kilo restafval per persoon ingezameld. De ambitie is om dit in 2020 te reduceren tot maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar. Dat staat in het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat/Leefomgeving, de VNG en de NVRD.