Kaag en Braassem, 23 maart 2014 – Koen Mollers uit Leimuiden was een van de kandidaten van PRO die woensdag 19 maart op eigen kracht een raadszetel wist te bemachtigen met voorkeursstemmen. Tot grote verrassing van Mollers zelf. Hij heeft nu besloten om zijn zetel af te staan aan de volgende kandidaat op de kieslijst van PRO, Ilse van der Poel.

Mollers verklaart hierover: ‘Ik stond op plek tien van de kieslijst van PRO. Ik heb aangegeven dat ik ook niet hoger op de lijst wilde, want plek tien leidt in principe niet tot een zetel in de gemeenteraad. Dankzij voorkeursstemmen is dit wel gelukt. Na lang wikken en wegen heb ik moeten besluiten om de zetel niet te aanvaarden. Ik wil graag op de achtergrond mijn partijgenoten ondersteunen, zoals ook steeds mijn intentie is geweest. Een brug slaan tussen de kiezers en de gemeenteraad door met de inwoners in gesprek te gaan en zo de raadsleden te voeden met informatie. Ik denk dat het heel goed is dat er, naast het feit dat er twee Leimuidenaren voor PRO in de gemeenteraad zitten, ook mensen van PRO de schakelende rol op zich nemen. Deze rol heb ik mijzelf de komende vier jaar toebedacht. Vanuit deze rol hoop ik steeds verder te groeien en zo voor mijn partij en voor de dorpen in onze gemeente een belangrijke rol te gaan spelen.’

Mollers blijft dus zijn ondersteunende rol binnen PRO vervullen. ‘En boven alles is het natuurlijk schitterend dat PRO zo’n mooie verkiezingsuitslag heeft weten te behalen, met een glansrol voor Leimuiden. Ik ga nu de komende jaren politieke en bestuurlijke ervaring opdoen in een ondersteunende rol, zodat ik over enkele jaren goed beslagen ten ijs kom en de ervaring heb om ook echt voor een raadszetel te gaan.’

Ingrid Straathof en Thijs Brambach uit Leimuiden, Floris Schoonderwoerd uit Oud Ade, Esther Draijer uit Hoogmade en Ruud van der Star uit Rijpwetering wisten ook op eigen kracht een raadszetel te halen. Zij accepteren deze. De volledige fractie van PRO bestaat dan uit deze vijf personen, aangevuld met Hans Klink en Ilse van der Poel.