Leimuiden, 25 januari 2016 – Het was Leimuiden wat de klok sloeg tijdens de afgelopen raadsavond afgelopen maandag op het gemeentehuis. Voor- en tegenstanders waren naar het gemeentehuis gekomen om samen met de raad en de verantwoordelijk wethouder in discussie te treden over de bouwplannen voor Leimuiden West.

De gemeenteraad wordt namelijk gevraagd om een krediet van €930.000 beschikbaar te stellen voor de bouw van 104 woningen – waarvan een groot gedeelte sociaal – die gezamenlijk de kosten dragen voor het toekomstbestendig maken van de sportcomplexen van de tennis en de voetbal in Leimuiden.

Toejuichen

Het is een initiatief van een projectontwikkelaar die graag woningen wil bouwen en als compensatie de grond van de voormalige vuilstort in Leimuiden saneert (en dat is weer een opdracht aan de gemeente van de provincie Zuid-Holland) en de sportverenigingen die bijna uit hun voegen barsten. PRO juicht het toe dat verschillende initiatieven en problemen bij elkaar worden gebracht om tot één integrale oplossing te komen.

Hoewel niemand bezwaar heeft tegen het uitgangspunt van ‘toekomstbestendige sportcomplexen’, is er ook veel weerstand tegen dit besluit onder de inwoners van Leimuiden. Tegenstanders vinden de woningbouwopgave te massaal en maken zich zorgen over de verkeersafwikkeling. Bebouwing aan het open stuk Ringvaart (op de voormalige vuilstort) zou tevens de recreatie schaden en een kunstgrasveld voor Kickers’69 op het huidige tweede veld levert weer overlast op voor de bewoners van de Dennenlaan.

Villa’s

PRO is wat genuanceerder dan veel van de bezwaarmakers. Zo denken wij niet dat het bouwen van woningen aan de Ringvaart schadelijk is voor de recreatie. Wel erkennen we dat het een inbreuk is op het open landschap. Of je dat wilt of niet, is uiteindelijk een keuze aan de politiek en dus aan de gemeenteraad. Ook krijgen we veelal te horen dat “de gemeente het bouwen van villa’s faciliteert”. De gemeente bouwt zelf niet, ook geen villa’s. De projectontwikkelaar bouwt naar wat hij denkt te kunnen verkopen en zal daarbij gehouden zijn aan de regionale norm om ook 30{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale woningen te bouwen.

Sommige bezwaren delen we dus niet met de tegenstanders, maar een aantal ook weer wel. Zo zien we dat de bewoners van de Dennenlaan te maken krijgen met mogelijke lichtinval van masten en geluidsoverlast. Daarnaast maken wij ons zorgen over het grote aantal veranderingen dat de komende jaren in Leimuiden plaatsvindt en wat dat voor het dorp betekent (de woningbouwplannen overschrijden de voorgenomen uitbreiding met 10 procent). Ten slotte liggen er nog andere opgaven in Leimuiden, zoals het opknappen / herbouwen / vernieuwen van de scholen. Is daar geen combinatie mee te maken?

Inzicht

PRO had dan ook nog talloze vragen aan de wethouder die we eerst beantwoordt wilden zien. Ook de andere partijen hadden nog veel vraagtekens en hoewel de wethouder benadrukte dat een snel besluit gewenst is als Kickers’69 in 2017 wil kunnen beginnen met de aanleg van het kunstgrasveld, hebben alle politieke partijen gezamenlijk besloten om het voorstel voor het beschikbaar stellen nog even terug te trekken totdat de wethouder meer inzicht heeft gegeven in de gestelde vragen. Dit onderwerp staat dus wederom op de agenda voor de raadsavond van 15 februari.